25. 06. 2024
|
emovio.cz logo

V čem je inspirující Vídeň

(Foto: Stadt Wien)
(Foto: Stadt Wien)

Město Vídeň se v žebříčcích nejlepších měst pro život pravidelně umisťuje na nejvyšších místech. V žádném případě se však nejedná o urbanistický monolit – je to město plné místních specifik a kontrastů. Například taková čtvrť typu Grätzl – ta se vyznačuje tím, že má svůj charakteristický sociotop. Je to neoficiální společenství více domovních bloků, cosi spíše na způsob vesnice uprostřed velkoměsta, kde se lidé navzájem znají a čas tam plyne pomaleji než ve většině ostatních, typicky městských čtvrtí Vídně.

Po vzoru konceptu „superbloků“, s nímž přišli před několika lety v katalánské Barceloně, ale který se pod názvem Kiezblocks rozvíjí například také v Berlíně, zkouší nyní Vídeň vytvořit cosi podobného: tzv. Supergrätzl. Čtvrtě tohoto typu by se měly vyznačovat především tím, že v nich bude více zeleně, více otevřeného prostoru a menším dopravním provozem. Zadání vypadá jednoduše, ale jeho realizace v husté zástavbě města bude zřejmě poněkud náročnější. První takovýto Grätzl by ale měl vzniknout již v brzké době, a to ve čtvrti Favoriten. Jeho pilotní fáze se bude rozprostírat přes několik domovních bloků, ohraničovat ji budou ulice Gudrunstraße, Leebgasse, Quellenstraße a Neilreichgasse.

Více zeleně a prostoru, méně aut

Kromě opatření zaměřených na rozšíření zelených ploch a ochlazovací prvky, které by měly zejména v horkých letních dnech zlepšit místní mikroklima, je hlavním cílem projektu zklidnění dopravy a především celkové zlepšení kvality života v Supergrätzlu. Takto stručně rakouské hlavní město definuje svůj urbanistický projekt, v jehož rámci by měla vzniknout obdoba toho, co již stojí v Barceloně pod názvem Superblocks a v nedávné době vzbudilo poměrně značný ohlas široké veřejnosti.

„Chceme dále zvyšovat kvalitu života lidí ve všech městských obvodech a především reagovat na tepelné ostrovy, které vznikají v důsledku změny klimatu,“ uvedla k novému projektu vídeňská radní pro plánování Ulli Sima. Starosta městské části Favoriten Marcus Franz je přesvědčen, že jeho obvod může v tomto směru sehrát průkopnickou roli: „Čtvrť Favoriten již byla inovátorem, to když realizovala pilotní projekt 50 zelených domů zaměřený na ozelenění domovních fasád. Nyní se zde, v desátém obvodu, začíná budovat první Supergrätzl ve městě. Potvrzuje se tak to, co mnozí zasvěcení již vědí: Favoriten je díky mnoha udržitelným projektům – jako je například zatravněné kolejiště v Sonnwendviertel, rezidenční výstavba v Biotope-City, solární elektrárna o velikosti čtyř fotbalových hřišť v Unterlaa nebo plánovaná výroba energie z odpadních vod vídeňských termálních lázní – jedním z nepříliš známých, ale o to významnějších ekologických průkopníků.“

(Foto: Stadt Wien)

Co jsou superbloky

Superbloky jsou jasně ohraničené oblasti ve městě, typicky městské bloky, které mají určité jádro, kde je automobilová doprava výrazně zredukována. Naopak pěší a cyklistická doprava tam je maximálně podporována. Jedním z jejich klíčových rysů je, že se tamní obyvatelé mohou v celé lokalitě volně a bezpečně pohybovat pěšky a snadno se tímto způsobem dostat k veškeré místní infrastruktuře.

V případě vídeňského Supergrätzlu sice obyvatelé a místní provozovatelé služeb budou moci do určitých míst zajíždět autem, ale pouze rychlostí do 10 km/h, ostatní auta dovnitř smět nebudou.

Zkušební fáze projektu by měla být zahájena příští rok v létě. Tehdy by měly začít masivní betonové stěny začít bránit automobilům ve vjezdu do čtvrti. Parkovací místa by však měla být až na pár výjimek zachována, ubezpečil starosta Marcus Franz.

Podle vedení Vídně byla čtvrť Favoriten vybrána ze šesti kandidátů. Při výběru byla zohledněna například tepelná mapa Vídně, která ukazuje, že obyvatelé této čtvrti jsou v létě vystaveni poměrně velké zátěži. Dalším závažným faktorem při volbě bylo, že tato lokalita je hustě obydlená, a potřebuje proto více volného prostoru v bezprostřední blízkosti domů. Dalším důležitým činitelem byly i vzdělávací instituce v této oblasti. Nachází se tam totiž šest škol a školek a cílem projektu je kromě jiného zajistit, aby všechny cesty do těchto zařízení byly co nejbezpečnější.

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Oblíbené články

Témata