17. 05. 2024
|
emovio.cz logo

Přisedněte si, prosím. Doprava po městěch už nikdy nebude stejná

Aplikace pro koloběžky služby Link (foto Superpdestrian)
Aplikace pro koloběžky služby Link (foto Superpdestrian)

Poradenská společnost McKinsey se domnívá, že v roce 2030 lidé za sdílení a půjčování aut, kol, koloběžek a dalších dopravních prostředků utratí kolem bilionu dolarů.

Sdílení možná není pro každého, ale najde se spousta lidí, kteří mu přišli na chuť. Ukazují to čísla, která v nedávné zprávě shrnuli analytici společnost McKinsey. Ostatně posuďte sami:

V roce 2019 spotřebitelé uskutečnili více než 15 miliard cest objednaných z mobilu za celkem 130 miliard dolarů. Do roku 2030 by se celkové příjmy z tohoto druhu dopravy mohly zvýšit na 450 až 860 miliard dolarů, což by představovalo 80 až 90 % spotřebitelských výdajů na sdílenou mobilitu.

Trh sdílené mikromobility se jen za roky 2018 až 2019 zhruba ztrojnásobil. A tak analytici odhadují, že v roce 2030 by mohl generovat až 90 miliard USD obratu.

Podle průzkumu společnosti je 56 procent dnešních spotřebitelů ochotno nahradit cesty soukromými vozidly budoucími sdílenými autonomními vozidly. Příjmy z robotických taxíků a robotických kyvadlové dopravy mohly v roce 2030 dosáhnout více než 400 miliard dolarů v závislosti na vývoji souvisejících předpisů a technologií.

Příhodná situace

Obyvatelé měst požadují pohodlné, nákladově efektivní a udržitelné způsoby dopravy v městských oblastech. Sdílená mobilita je uspokojivou odpovědí, a tak rychle roste. Podle analýzy výročních zpráv společnosti McKinsey se počet cest prostředky přivolanými mobilním telefonem ztrojnásobil z 5,5 miliard v roce 2016 na 16,5 bilionu v roce 2019. Mimochode, podle spotřebitelského průzkumu samotného McKinsey jsou pro uživatele služeb sdílené mobility nejdůležitějšími vlastnostmi bezpečnost, konkurenceschopná cena a dostupnost.,

V uplynulém desetiletí se sdílená mobilita stala také atraktivním polem působnosti pro investory. Od roku 2010 nasměrovali soukromí investoři, technologické společnosti a další subjekty do společností zabývajících se sdílenou mobilitou více než 100 miliard dolarů.

Města usilují o snižování emisí, a v tomto desetiletí může dojít k ještě dramatičtějšímu posunu směrem k flexibilním, sdíleným a udržitelným způsobům cestování. Podle analýzy společnosti McKinsey se v současné době více než 150 měst snaží zavést opatření zaměřená na snížení používání soukromých vozidel.

Na čtyři způsoby

Trh sdílené mobility McKinsey rozděluje podle toho, zda se jedná o společné jízdy s jinými cestujícími nebo cizími osobami, zda spotřebitelé řídí sami, nebo se nechávají vozit, a podle typů sdílených vozidel:

Přivolaná mobilita. Tento segment zahrnuje tzv. „e-hailing“ (někdy nazývaný „ride-hailing“). To je individuální nebo sdružené využívání služeb licencovaných i nelicencovaných řidičů, včetně dynamické kyvadlové dopravy. V budoucnu bude tato kategorie zahrnovat také sdílená autonomní vozidla, jako jsou robotické taxíky a robotické kyvadlové dopravy.

Sdílená mikromobilita. Druhý segment se týká lehkých vozidel, jako jsou elektrické koloběžky, elektrická kola a elektrické mopedy (a v budoucnu případně i další možnosti), která jsou k dispozici pro sdílené veřejné použití.

Sdílení automobilů. Třetím segmentem je sdílení automobilů, kdy si spotřebitelé rezervují a používají automobily poskytnuté společností, obvykle na omezenou dobu a v jedné zeměpisné oblasti. Sdílení automobilů může mít podobu staniční, kdy se vozidla vracejí na místo předání, nebo volně plovoucí, což znamená, že si lze auta vyzvednout a vrátit kdekoli. Do tohoto segmentu patří také sdílení automobilů typu peer-to-peer (P2P). To je situace, kdy majitelé vozů účtují ostatním řidičům poplatky za používání jejich vozidel.

Městská letecká mobilita. Čtvrtý segment zahrnuje létající elektrická vozidla, která přepravují spotřebitele vzduchem; mohou být pilotovaná nebo létat (částečně) autonomně.

Předcovidový vrchol

Před pandemií covidu, která v mnoha zemích světa narušila fungování veřejné dopravy, dosáhly celosvětové tržby za sdílenou mobilitu v roce 2019 ve Spojených státech, Evropě a Velké Číně zhruba 130 až 140 miliard dolarů, ukazuje analýza společnosti McKinsey. Přibližně 120 až 130 miliard dolarů získal segment spolujízdy, na který připadla většina spotřebitelských výdajů, a zbývajících 10 miliard dolarů se rozdělilo především mezi sdílení automobilů a mikromobilitu.

Aby společnost McKinsey pomohla městům, výrobcům automobilů a subjektům působícím v oblasti mobility pochopit, jak by se trh sdílené mobility mohl vyvíjet, vytvořila model trhu mobility, který obsahuje údaje z více než 2 800 měst rozdělených do 30 různých archetypů.

Model promítá osobokilometry ujeté v jednotlivých městech pro více než deset druhů mobility, včetně veřejné dopravy, soukromých vozidel a sdílené mobility. Dokáže také analyzovat podrobné scénáře, které pomohou vedoucím představitelům řídit rozvoj sdílené mobility. Zohledňuje takové faktory, jako jsou makroekonomické faktory, kanibalizační efekty, postoje spotřebitelů a regulační dopady, a podle autorů tak může ukázat, jak by se sdílená mobilita mohla vyvíjet v kontextu celkové mobility.

A výsledek? Trh sdílené mobility by mohl v příštích letech rychle růst. Podle analýzy společnosti McKinsey by výdaje na služby sdílené mobility mohly v roce 2030 dosáhnout 500 miliard až 1 bilionu dolarů v závislosti na tom, jak zákazníci sdílenou mobilitu přijmou, na vývoji právních předpisů v jednotlivých zemích a na technologickém pokroku. To by znamenalo čtyř- až osminásobné překročení obratu z roku 2019 a v letech 2019 až 2030 každoroční růst o 14 až 19 %.

Největší příjmy by pravděpodobně generoval pronájem vozidel (včetně vzniku sdílených autonomních vozidel), stejně jako dnes, následovaný sdílenou mikromobilitou, sdílením automobilů a pak leteckou dopravou.

V tomto ohledu se autor tohoto textu nemůže ubránit jistému pesimismu. „Létající auta“ a další podobné prostředky zní sice skvěle, ale celý obor je zatím založený pouze na slibech a předpokladech. Odhadovat, jak se bude vyvíjet, jak se k němu postaví zákazníky a úřady je v současné situaci ošidné. Nepřesnost může být ohromná, což ostatně McKinsey sami uvádí.

Tři trendy

Výdaje na služby sdílené mobility, od robotických taxíků a robotických kyvadlových autobusů až po sdílená elektrokola, by mohly v příštím desetiletí rychle růst, což bude mít zásadní dopad na politiky a zastupitele, soukromé společnosti i spotřebitele. Za růstem sdílené mobility stojí podle poradenské firmy tři hlavní trendy.

Prvním z nich je možný přechod od individuálního ke společnému užívání vozidel. Závratné tempo urbanizace znamená, že dopravní zácpy jsou v městských oblastech trvalým problémem. Cestující by mohli dávat přednost jízdě s ostatními, protože je to nákladově efektivní (více lidí se dělí o účet) a pohodlné (protože sdílení jízd poskytuje službu od dveří ke dveřím a spotřebitelé neřídí).

Města, která se snaží omezit používání soukromých vozidel, navíc zavádějí přísnější předpisy a poskytují pobídky k využívání sdílené mobility. Představitelé měst zřizují zóny bez aut, zpoplatňují vjezd aut do měst, omezují počet parkovacích míst a zvyšují poplatky za parkování. Přechod na udržitelnější, flexibilnější a sdílené způsoby dopravy by mohl přinést výhody pro životní prostředí, snížit dopravní zátěž a minimalizovat neefektivní využívání silnic.

Druhým trendem je možný posun od způsobů mobility, kdy spotřebitelé sami řídí, k tomu, že se nechají vozit – například pomocí sdílených autonomních vozidel. Komerční spuštění robotických taxíků a robotických kyvadlových autobusů by mohlo spotřebitelům poskytnout cenově dostupnější možnosti cestování – ale také pochopitelně nemuselo, to bude záviset na úrovni technologie a dalších okolnostech. Jak se k trendu postaví spotřebitelé, bude závidět ale především právě na výhodnosti tohoto druhu dopravy.

Třetím významným trendem by mohl být přechod od používání větších k menším vozidlům. Mnoho spotřebitelů v přeplněných oblastech má problémy s hledáním parkovacích míst a už nechtějí bojovat s dopravou při každodenním dojíždění. Předchozí průzkum McKinsey ukázal, že téměř 70 % spotřebitelů uvádí, že jsou ochotni používat k dojíždění do práce mikromobilní vozidla. Ale je otázkou, zda budou skutečně ve svém lokálním kontextu (třeba s danou dopravní infrastrukturou) k něčemu takovému ochotni.

Přivolaná mobilita

Podle modelů společnosti McKinsey by celosvětový segment přivolané mobility mohl v roce 2030 dosáhnout hodnoty 450 až 860 miliard dolarů, což by představovalo přibližně 80 až 90 % celkového trhu sdílené mobility. Výdaje na z mobilu přivolané dopravní prostředky by mohly v horním odhadu dosáhnout až 450 miliard dolarů, zatímco výdaje na sdílená autonomní vozidla 410 miliard dolarů.

Očekává se, že trh s mobilitou na přivolání poroste v letech 2019 až 2030 každoročně o 13 až 19 %. Růst má být z velké části podpořen městy, která podporují sdružené služby mobility. Některá evropská města již zřídila nízkoemisní nebo bezemisní zóny a například Londýn si klade za cíl snížit počet ujetých kilometrů vozidly o 27 procent v roce 2030.

Nárůst sdružených služeb mobilních služeb je také spojen s posunem spotřebitelského myšlení směrem k ekologičtějším způsobům dopravy a s potenciální cenovou výhodností těchto možností. Navíc by nové, převratné způsoby přivolané dopravy mohly změnit preference spotřebitelů.

Zavedení sdílených autonomních elektrických vozidel by mohlo vést k tomu, že spotřebitelé budou volit robotické taxíky a robotickou kyvadlovou dopravu namísto tradičnějších taxíků, „alternativních“ i klasických. V závislosti na rychlosti zavádění těchto vozidel by se přechod ke sdílené mobilitě, a tím i růst trhu, mohl ještě zrychlit.

Sdílená mikromobilita

Zájem spotřebitelů o mikromobilitu vzrostl během celosvětové pandemie, kdy si řada cestujících považovala cestování v jednom. Podle analýzy McKinsey více než 90 měst přijalo opatření, která nepřímo podporují mikromobilitu, například masivně budují infrastrukturu pro cyklistiku.

Technologický pokrok pravděpodobně dále zlepší zkušenosti spotřebitelů – například tím, že umožní cestování na větší vzdálenosti.

Do roku 2030 by mohl trh sdílené mikromobility dosáhnout 50 až 90 miliard dolarů, což představuje zhruba 40procentní nárůst každý rok v letech 2019 až 2030. Sdílená mikromobilita by mohla v roce 2030 představovat přibližně 10 % celkového trhu sdílené mobility.

Sdílení automobilů

Na trhu sdílení automobilů se do roku 2030 pravděpodobně objeví další konkurence. Jakmile se robotické taxíky a robotické kyvadlové dopravy prosadí, mohly by poskytnout cenově dostupnější možnost sdílené mobility než služby založené na řidiči.

Podle modelů společnosti McKinsey může trh se sdílenými automobily v roce 2030 činit 10 až 15 miliard dolarů.

Vzhledem k tomu, že spotřebitelé, kteří sdílejí auta, musí řídit sami, mají menší svobodu než v autonomním vozidle. Uživatelé sdílených automobilů si musí najít parkovací místo a často musí překonávat nedostatky na první a poslední míli (tj. problémy při cestě z místa, kde si vyzvednou svůj automobil, a poté při cestě z místa předání do cílové destinace).

Přesto mohou někteří spotřebitelé ocenit větší flexibilitu, kterou sdílení automobilů nabízí oproti vlastnictví automobilu. Provozovatelé mobility s čistě elektrickými vozovými parky nedávno zjistili, že města, která přísně regulují emise, jsou atraktivním trhem.

Městská letecká mobilita

UAM se stává novým segmentem sdílené mobility. Elektrická vozidla s kolmým vzletem a přistáním (eVTOL) a vozidla s krátkým vzletem a přistáním (STOL) by mohla pomoci vyřešit hlavní bolestivé problémy pozemní dopravy, včetně ucpaných silnic a nečekaných zpoždění.

Místo toho, aby obchodní cestující trávil čas v autě uvízlém v dopravní zácpě, mohl by místo toho absolvovat krátký let do cílové destinace a efektivněji využít čas strávený na cestě tím, že stihne práci. Podle modelů společnosti McKinsey by tento segment trhu mohl v roce 2030 činit více než 10 miliard dolarů.

My bychom tím byli v redakci tedy velmi překvapeni. Podle nás je mnohem pravděpodobnější, že obor narazí na praktické potíže s technologií, tak i způsobem fungování v rušných městech, a rozjezd bude výrazně pomalejší. Pokud k němu vůbec někdy dojde.

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Oblíbené články

Témata