29. 05. 2023
|
emovio.cz logo

Jsme moderní zpravodajský web, pokrývající všechny aspekty témat udržitelné mobility a businessu na jednom místě a zasazující je do souvislostí. Poskytujeme svým čtenářům unikátní, aktuální, ověřené a zajímavé informace o novinkách, trendech a výzvách světa udržitelné mobility a businessu.

Máme za cíl inspirovat vás a umožnit vám činit informovaná rozhodnutí v oblasti budoucnosti mobility. Nabízíme řešení:

  • FRAGMENTOVANÝM INFORMACÍM: o moderních trendech a řešeních v mobilitě
  • PROPOJENÍ MOBILITNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH TÉMAT: energetika, udržitelná doprava a logistika, městské plánování, intermodalita, kvalita života, ochrana životního prostředí
  • CHYBĚJÍCÍ ONLINE MOBILITNÍ KOMUNITĚ: vysoké školy, začínající podnikatelé, výzkumné týmy, státní správa, veřejné instituce, regulátoři, města, průmysl atd.