29. 03. 2024
|
emovio.cz logo

Polsko se otevírá skladování elektřiny

Interiér bateriového kontejneru v teplárně Planá nad Lužnicí
Interiér bateriového kontejneru v teplárně Planá nad Lužnicí (foto Siemens)

Polští politici odstranili právní a regulační překážky bránící rozvoji „skladování elektřiny“ v zemi.

Polský parlament přijal novelu vnitrostátního energetického zákona týkající se zacházení s ukládáním energie a jeho definice. Pro návrh zákona hlasovalo 443 poslanců, pouze tři byli proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Komplexní úprava „otevírá možnost využití zařízení pro ukládání energie v různých oblastech energetické soustavy,“ uvedla pro server Energy-Storage.news Barbara Adamska, prezidentka Polské asociace pro ukládání energie. Nová pravidla zahrnují licencování systémů pro ukládání elektřiny, což Adamska označila za „racionální“ způsob, a odstraňují tarifní povinnosti pro „dvojí účtování“ za připojení systémů pro ukládání energie k síti.

Nová pravidla jako taková motivují skladování energie nikoliv čerpáním dotací nebo podpůrných finančních prostředků z veřejných rozpočtů, ale naopak snížením poplatku, který mají vlastníci a provozovatelé zařízení pro skladování energie platit za připojení k síti. Podle prezidenta PSME nová pravidla vytvářejí pro Polsko příležitost k vytvoření širokého odvětví skladování energie, od vývoje technologií a produktů až po vytváření pracovních míst.

„Novela energetického zákona, která dává zelenou rozvoji skladování energie v Polsku, je pro polské společnosti příležitostí vyvinout inovativní řešení a zapojit se do globálního odvětví v rané fázi jeho rozvoje,“ uvedla Adamska.

Konec dvojího nabíjení

Vzhledem k tomu, že možnost rychlého nasazení skladování energie pro rozvodnou síť je relativně novým fenoménem. Řadda zemí a jurisdikcí – včetně Česka, nutno podotknout – stále nemá skladování elektřiny jasně definováno ve svých regulačních režimech.

To vedlo k takzvaným „dvojím poplatkům“, kdy jsou zařízení pro skladování elektřiny považována buď za spotřebitele, nebo za výrobce, přičemž obě činnosti musí provozovatelé aktiv připojených k síti hradit jako síťové nebo distribuční poplatky – i když ve skutečnosti technicky nejsou ani jedním z nich.

Německá asociace pro skladování energie BVES a evropská skupina EASE se dlouhodobě zasazují, aby skladování elektřiny bylo zařazeno do vlastní definiční kategorie. Velká Británie zavedla definici v loňském roce, ale ta byla považována za „provizorní“ opatření k úpravě stávajících pravidel namísto vytvoření nových pravidel, která by se přizpůsobila novějším technologiím a zařadila skladování energie do podmnožiny výroby.

Zdá se, že polským zákonodárcům se podařilo tuto aktivitu přerušit, když hlasovali pro zavedení jednotných definic pro „skladování elektrické energie“ a „zařízení pro skladování elektrické energie“, které lze použít ve všech dalších právních předpisech. Tím se také odstraní další nesrovnalosti v různých regulačních rámcích.

Nová pravidla zahrnují zařízení pro skladování energie o výkonu nad 10 MW, která vyžadují licenci, aby bylo zaručeno, že mohou poskytovat služby polské národní energetické soustavě, zatímco zařízení o výkonu 10 MW a menším licenci nevyžadují. Každý systém s výkonem nad 50 kW se však musí registrovat u provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy pro svou oblast.

Samospotřebitelé, kteří mají nainstalovány vlastní baterie a výrobny (i v češtině se dnes pro ně občas prosazuje výraz „prosumeři“), budou muset o svém záměru informovat provozovatele distribuční soustavy a sdělit mu, jaký typ skladovacího systému mají.

Existují také nová pravidla pro vydávání smluv o připojení k síti a podmínek pro připojení: podmínky pro připojení by měly být vydány pro akumulační zařízení připojená k síti se jmenovitým napětím nejvýše 1 kV do 30 dnů, ti s vyšším jmenovitým napětím dostanou podmínky pro připojení stanoveny do 150 dnů. Poplatek za připojení k síti vybíraný za akumulační systémy bude stanoven ve výši poloviny nákladů na připojovací práce.

Důležitá jsou podle Barbary Adamské také nařízení, která umožňují provozovatelům distribučních soustav zahrnout skladování elektřiny do svých investičních plánů, aby bylo možné pokrýt náklady z tarifů: investice musí být odůvodněné, aby byla zajištěna spolehlivá dodávka elektřiny, včetně analýzy nákladů a přínosů, která prokáže, že skladování energie je ekonomicky nejvýhodnější možností, kterou má provozovatel distribuční soustavy k dispozici.

Státní veřejná energetická společnost PGE uvedla, že v rámci cíle uhlíkové neutrality do roku 2050 plánuje do roku 2030 nasadit nejméně 800 MW zařízení na skladování energie, zatímco počet prosummerů v Polsku vyskočil z přibližně 4 000 na konci roku 2015 na více než 450 000 na konci roku 2015.

Země také zavede aukce pro hybridní zařízení na obnovitelné zdroje energie – zařízení kombinující nejméně dva systémy obnovitelné energie a zařízení na skladování energie, které musí mít koeficient využití nejméně 60 %. V letošním roce se očekává, že v pilotní aukci bude vysoutěženo přibližně 5 MW zdrojů o výkonu do 1 MW a 15 MW větších zařízení.

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Oblíbené články

Témata