18. 05. 2024
|
emovio.cz logo

ČEZu se první velká baterie osvědčila

Velkokapacitní baterie v areálu elektrárny Tušimice
Velkokapacitní baterie v areálu elektrárny Tušimice (foto ČEZ)

V elektrárně Tušimiece stojí již více než rok velká baterie s maximálním výkonem 4 MW a kapacitou 2,8 MWh. V rámci společeného projektu společností ČEZ a ČEPS nazvaného BAART na ní v posledním roce probíhalo intenzivní testován. Po roce lze podle zprávy společnosti ČEZ říci, že zkoušky dopadly velmi dobře. Což není až tak překapivé, dodejme, protože baterie fungují ve stejných rolích jinde ve světě roky.

V rámci projektu se zkošela baterie pro poskytování služeb výkonové rovnováhy, konkrétně automatické regulace frekvence. Během ročního testu prokázala spolehlivost a schopnost rychlé reakce na odchylky frekvence.

Baterie je zapojena v bloku s jedním z turbogenerátorů tušimické elektrárny o výkonu 200 MW, který s akumulační jednotkou spolupracuje při koordinovaném nabíjení/vybíjení baterie. Při poklesu frekvence sítě pod 50 Hz se bateriový systém vybíjí, naopak při frekvenci vyšší než 50 Hz se bateriový systém nabíjí.

Interiér bateriové jednotky v Tušimicích
Interiér bateriové jednotky v Tušimicích (foto ČEZ)

Roční testy prokázaly, že bateriový systém v kombinaci s elektrárenským blokem je schopen spolehlivě automaticky regulovat frekvenci napětí při spolehlivosti nad 95 %. Vyzkoušen byl i režim samostatného provozu baterie v tzv. režimu stand alone. Testy byly rozděleny do dvou etap s celkem 16 základními testovacími scénáři.

V nich se baterie při různých odchylkách od standardní 50 Hz frekvence sítě postupně vybíjela až k 5 % své kapacity, a naopak nabíjela výkony od 0,75 do 3 MW až k 95 % své kapacity. Tím byly v praxi prověřeny i tzv. bezpečnostní limity bateriového úložiště, při kterých dochází ke snížení garantovaných výkonů s dopadem na kvalitu služby.

Výsledkem testů je zjištění, že baterie si uchová lepší schopnost reakce na nadměrné výkyvy frekvence v soustavě při provozu v užším pásmu stavu nabití baterie (40–60 %) a při častějším koordinovaném nabíjení nebo vybíjení. Zjištěno bylo, že úložiště je schopné velmi rychlé reakce na změny frekvence, a to až 8 kW za 40 milisekund.

Automatická regulace frekvence je jednou ze služeb výkonové rovnováhy, které ČEPS využívá k zajištění rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v elektrizační soustavě. Znamená přesně definovanou změnu výkonu elektrárenského bloku podle toho, jak se frekvence v síti vychýlí od normálu.

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Oblíbené články

Témata