10. 06. 2024
|
emovio.cz logo

Propojování vozidel vstupuje s 5G sítí do další fáze

(Foto: 5GAA)
(Foto: 5GAA)

Technologie 5G-V2X, tedy propojení komunikační technologie Vehicle-to-Everything se sítí 5G, již pozvolna začíná pronikat do praxe. Jednou z jejích pozitivních stránek je určitě i to, že umožňuje plnou propojitelnost se starší technologií LTE-V2X. Vozidla i příslušná silniční infrastruktura si tak v podstatě již nyní mohou vyměňovat řadu potřebných informací, a to buď v režimu přímé komunikace, tedy zcela bez potřeby síťového pokrytí, nebo standardně, tedy s využitím mobilních sítí.

Jen na evropském kontinentu jsou již prostřednictvím 4G-LTE připojeny miliony vozidel a průmysloví analytici odhadují, že více než 70 % všech prodaných nových vozidel je již vybaveno technologií 4G. Služby 5G-V2X by však měly umožňovat ještě mnohem pokročilejší služby propojené mobility a otevřít tak cestu k autonomní jízdě, ale – jak již bylo uvedeno – při zachování interoperability s již existujícími vozidly vybavenými LTE-V2X.

Co přinesl kongres

Na nedávném celosvětovém kongresu ITS (Intelligent Transport Systems), největší a nejvýznamnější akci na světě zaměřené na chytrou mobilitu a digitalizaci dopravy, letos konané v německém Hamburku, upozornil svaz 5GAA (5G Automotive Asociation – svaz výrobců automobilů specializujících se na implementaci 5G sítí) na to, že v dohledné době bude nezbytné provést revizi stávající evropské směrnice ITS. Tato revize by podle 5GAA měla do budoucna zesílit tlak na neutrální přístup k technologiím. Proč? Právě z důvodu zajištění kontinuálního vývoje, tedy v návaznosti na starší komunikační platformu. A také s ohledem na geopolitické poměry. Vzhledem k tomu, jak rychlý je vývoj v současné době v oblasti 5G sítí a mobility v Číně a ve Spojených státech, potřebuje totiž Evropa jasný technicko-právní rámec zaměřený na budoucnost, aby si i nadále udržela své přední postavení.

Pokročilé formy řízení vozidel se skutečně formují globálně, avšak v tuto chvíli je jedinou zemí, která má na trhu komerčně dostupná vozidla podporující 5G Cellular-Vehicle-to-Everything (C-V2X) již zmíněná Čína. V současnosti je na trhu 14 modelů vybavených technologií C-V2X. Ve Spojených státech se Ford zavázal nasazovat od začátku roku 2022 technologii C-V2X ve všech nových modelech. V Evropě se očekává, že se vozy s podporou 5G dostanou na trh ještě letos, a to díky automobilce BMW.

„Pokud technologie 5G pronikne do automobilového průmyslu, bude pravděpodobně jejím největším přínosem to, že výrazně přispěje ke snížení počtu nehod na silnicích a zachrání tak miliony životů,“ uvedl technický ředitel svazu 5GAA Maxime Flament. „Kombinace konektivity s dlouhým a krátkým dosahem, kterou C-V2X nabízí, skýtá optimální parametry pro zajištění bezpečnosti a efektivity provozu, navíc snižuje environmentální stopu,“ dodal. Masivnější prosazení technologie C-V2X ve světě by tedy mělo rozhodně mít příznivý vliv v oblasti tzv. udržitelného rozvoje.  

V příštích dvou až třech letech očekává 5GAA rychlé zavádění technologie C-V2X do praxe. Komercializace takto vybavených vozidel však nestačí: celý ekosystém – od samotných automobilů přes cloud, mapy, mobilní sítě, systém určování polohy až po silniční infrastrukturu – musí být perfektně odladěný, uživatelsky maximálně přátelský. 5GAA proto na kongresu navrhla vytvoření platformy, v jejímž rámci by na dalším vývoji v této oblasti spolupracovaly přední automobilky, telekomunikační společnosti a další významné technologické firmy. Platforma by tak měla umožnit vývoj komplexních řešení konektivity pro budoucí služby v oblasti mobility a dopravy.

Prioritní technologie

Podle expertů svazu 5GAA budou pro urychlení zavádění inovací klíčová určitá specifická opatření, resp. technologie. Důležitá bude například implementace systému, který dokáže varovat před nehodami a pomáhá chránit připojená vozidla a cyklisty nebo jiné zranitelné účastníky silničního provozu, jako jsou jezdci na elektrokolech, elektrokoloběžkách nebo chodci. Tento systém již vyvinuly společnosti Continental a Deutsche Telekom. Řešení dokáže monitorovat a vypočítávat trasy, po nichž běžně jezdí automobily i bicykly. Pokud je pravděpodobné, že se v některém místě automobil a bicykl setkají, systém oba tyto účastníky silničního provozu varuje prostřednictvím mobilní komunikace v reálném čase. Je třeba dodat, že počáteční silniční testy tohoto systému již proběhly a byly úspěšné.

Dalším důležitým opatřením bude podle 5GAA implementace algoritmu Location-as-a-Service. Ten zlepší určování polohy účastníků silničního provozu díky tomu, že si vozidla budou průběžně vyměňovat data prostřednictvím sítě 5G. Tuto technologii aktuálně vyvíjí německý Fraunhoferův institut. Tato služba bude například schopná upozornit řidiče na možnou srážku s cyklistou, jezdcem na e-koloběžce nebo na poškozou vozovku. Bude ale také umět navést nevidomého na požadované místo, třeba do obchodu či úřadu nebo ke dveřím autobusu. V takovýchto situacích má vysoce přesná lokalizace samozřejmě vždy zásadní význam.

Prohlášení tohoto typu na takovýchto akcích bývají ve většině případů čistě deklaratorní, zda se tedy podaří stanovené cíle v dohledné době uvést do praxe, resp. jakou podobu budou mít, se v tuto chvíli můžeme pouze dohadovat. Snahy jsou to ale nepochybně záslužné.     

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Oblíbené články

Témata