19. 05. 2024
|
emovio.cz logo

K trvalé udržitelnosti mohou přispívat i nákupní centra. Dobře to již vědí ve Finsku

Nákupní centrum Sello ve finském městě Espoo (Foto: Kari Palsila)
Nákupní centrum Sello ve finském městě Espoo (Foto: Kari Palsila)

Stále více lidských aktivit se odehrává v interiérech. Leccos o tom vědí ve Finsku, kde zimy jsou dlouhé a lidé proto vyhledávají místa, kde je teplo a kde mohou strávit příjemně volný čas. Jedním z takových míst je – pro někoho možná poněkud překvapivě – nákupní centrum Sello ve městě Espoo. Mezi Finy je však vnímáno nejen jako prostor určený k nakupování, ale také jako prostor podporující komunitní život.

Nákupní centrum Sello, které navrhl renomovaný ateliér Helin & Co Architects a jež stojí z části na pozemku, kde od roku 1971 stál první hypermarket ve Finsku – Maxi-market –, je považováno za nejnavštěvovanější a „nejudržitelnější“ nákupní centrum Finska. Ročně do něj zavítá kolem 24 milionů návštěvníků. Vedle zhruba 170 obchodů se v jeho prostorech nacházejí také restaurace a kavárny, koncertní sál, multikino, knihovna či bowlingová herna. Sello tak nabízí mnohem více než jen nakupování – chce být opravdovým centrem města, místem setkávání a kultury.

Velké ambice

Tato rozmanitost samozřejmě klade vysoké nároky na monitoring a optimalizaci světelného režimu, vytápění a větrání a dalších provozních činností. Velké ambice Sella mají svůj oprávněný základ v několikaleté usilovné práci. Toto nákupní centrum se například stalo prvním svého druhu v Evropě, které získalo certifikaci LEED EB Gold (v roce 2010). Bylo také prvním nákupním centrem – a jednou z pouhých devíti takovýchto budov v Evropě –, které získalo certifikaci LEED EB Platinum (v roce 2015). Sello je tak dnes „nejzelenějším“ nákupním centrem v Evropě.

Aby však bylo možné certifikace LEED získat, bylo nutné modernizovat nákupní centrum a zvýšit jeho energetickou čistotu a efektivitu, samozřejmě s ohledem na tamní provozovatele služeb, kteří očekávají spravedlivé nájemní podmínky a zároveň pochopitelně také nízké provozní náklady.

S pomocí dat týkajících se energetické účinnosti a systémů HVAC, kvality vzduchu a teploty v budově společnost Siemens, která nákupnímu centru dodala klíčovou technologickou infrastrukturu, identifikovala oblasti, kde je možné usilovat o zlepšení, a následně implementovala komplexní optimalizační program zaměřený právě na spotřebu energie a kvalitu vzduchu.

Netušené možnosti úspor

Spolupráce nákupního centra Sello se společností Siemens se začala psát před více než 25 lety a jedním z jejích prvních úspěchů byla první certifikace LEED, což v praxi znamenalo 50% snížení spotřeby energie a úspory 133 000 eur ročně. Současný program účinnosti předpokládá další úspory energie, a to ve výši 110 000 eur ročně, dále pak také 20% snížení produkce CO2 a 50% omezení dálkového vytápění.

Sello používá speciální cloudovou platformu Navigator od společnosti Siemens. Jedná se o platformu určenou speciálně k monitorování a analýze ventilačních jednotek centra, senzorů a osvětlovacích systémů ve všech obchodech a prostorech centra. Podle Olliho Paunoly, který má na starost správu celého objektu, jim Navigator nabízí celou řadu možností, jak mohou monitorovat provoz budovy a lépe jej regulovat. „Z hlediska úspor energie je to velmi důležité,“ říká, „protože nám to umožňuje sledovat fungování celého systému po dlouhou dobu.“ Již v roce 2017 se tak centru podařilo ušetřit 680 MWh elektřiny a 800 MWh tepla a během osmi měsíců v meziročním srovnání snížilo náklady na energii přibližně o 93 000 eur.

Systém řízený potřebami

Olli Paunola doufá, že v budoucnu rozvoj digitalizace, analytiky dat a programů, jako je Navigator a automatizační a řídicí systém Desigo, umožní strojům a systémům učit se z manuálních oprav, které provádí údržba. „Pokud se stroje mohou učit na základě toho, jak jsme reagovali v určitých situacích a k jakým opravám došlo, věřím, že existuje šance, že jednou budeme moci zoptimalizovat vše.“ Olli Paunola si rovněž myslí, že v dohledné době budou schopni provádět rychle a automatizovaně úpravy osvětlení a vytápění podle aktuálního počtu osob pohybujících se v obchodech i ve všech dalších prostorech obchodního centra a podle světelných a klimatických podmínek vně budovy. „Naším cílem je mít takový sytém osvětlení, který je řízen potřebami, a nikoli jen přepínáním mezi ‚zapnuto‘ a ‚vypnuto‘.“

Systém Navigator poskytuje přesné údaje o spotřebě energie z „connected“, tedy do informační sítě zapojených energetických zařízení. Tato data lze následně analyzovat a ihned identifikovat neefektivní provoz nebo technické závady, jako je například nefunkční ventil v systému klimatizace. Monitorovací nástroje navíc skýtají nové možnosti zefektivnění provozu také nájemníkům jednotlivých obchodů.

Mít rád své nákupní centrum

Matti Karlsson, generální ředitel společnosti Sello, souhlasí – monitoring, řízení a optimalizace osvětlení, distribuce tepla a ventilace povede k ekonomickým výhodám jak pro celé Sello, tak pro jeho jednotlivé nájemníky. Hlavním cílem je však podle něj přimět lidi, aby si návštěvy tohoto nákupního centra oblíbili. K dosažení tohoto cíle je nejdůležitější zajistit, aby si všichni návštěvníci pobyt v centru užili a cítili se tam příjemně. „Spolupráce se společností Siemens je proto pro nás velmi významná. Například v roce 2015 nám společnost Siemens pomohla stát se prvním nákupním centrem v Evropě, které získalo ekologickou platinovou certifikaci EB LEED,“ dodává. Tato certifikace potvrzuje energetickou účinnost budovy a její šetrnost k životnímu prostředí.

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Oblíbené články

Témata