02. 04. 2024
|
emovio.cz logo

Buďte Smart City při poskytování informací

Dokumenty (foto Isaac Bowen)
Dokumenty (foto Isaac Bowen)

Informační zákon, tzv. „stošestka“, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dovede městům pěkně zavařit. V médiích jste jistě zaznamenali města, která zahlcena přívalem žádostí o informace, jiná skončila v exekuci pro neposkytnutí informace, někde dokonce rezignovala celá zastupitelstva.

Existuje přitom online aplikace, která úřadům usnadní vyřizování žádostí o informace, navede uživatele jak postupovat, upozorní na lhůty a vytvoří hotové dokumenty pro většinu úkon podle infomačního zákona. Online nástroj GENERÁTOR 106.

Šikovanová obec

Tři čtvrtiny dotazů na magistrát podává jediný člověk… Právo na informace, nebo šikana? …Zastupitele vyhnaly stohy žádostí o informace.. Město je v exekuci pro neposkytování informací.

Některé z titulků z novin ukazují, že poskytování informací v praxi měst nemusí být zrovna procházka růžovou zahradou. Vzniká i povinnost náhrady škody, volá se po odvolávání chybujících úředníků. V čem je problém? „Mnoho úřadů nechce informace poskytovat, těch už je ale jen málo, jinde zase mají enormně výkonné žadatele o informace, každá druhá obec má nějakého místního kverulanta. Hlavní problém je ale v něčem jiném,“ říká Jan Šťastný, lektor problematiky veřejné správy a tajemník městského úřadu, který GENERÁTOR 106 navrhl.

„Informační zákon má pouhých 9 stran a jen 22 paragrafů, to zní moc pěkně, ale komentář k němu má 1260 stran  a z většiny jde o judikaturu k tématu, která se dosti rychle vyvíjí. Není těžké úřadníky nachytat, a zákon také umožňuje zahltit úřad množstvím žádostí a v podstatě paralyzovat celý úřad. Problém je i neznalost správných postupů nebo lhůt,“ říká Šťastný a dodává: „S ohledem na charakter a počet žádostí se ale u některých tazatelů lze domnívat, že jejich žádosti primárně nesledují výkon práva veřejnosti na informace, ale jsou snahou o šikanu správního orgánu. Sám to dobře zná, v roce 2014 byl pověřen ministerstvem vnitra správou obce, jejíž zastupitele vyhnal žadatel o informace enormním množstvím žádostí. Nikdo zde nechtěl kvůli tomu kandidovat.

Díky jeho činnosti byl nakonec žadatel usměrněn a obec obstála i u soudů. „Spousta dalších obcí má problém v orientaci v problematice informačního zákona. Tehdy mne proto napadlo, že by bylo dobré mít nástroj, který by pomohl vytvářet dokumenty přesně podle informačního zákona a zároveň by navedl uživatele na to, co má kdy a jak udělat,“ uvádí Šťastný. „Dlouho ale trvalo sehnat někoho na realizaci nápadu“.

Myšlenky se nakonec chopil projekt Služby pro města a obce společnosti Catania Group. Ten školí úředníky veřejné správy a má ale i další online nástroje pro úřady a města, jako generátor lhůt, kalkulátory na výpočet poplatků za odpad nebo vyhodnocení kompetencí zastupitelstva a rady podle zákona o obcích.

Nyní mají úřady nový nástroj pro kvalitní vyřizování žádostí, rychle a v souladu se zákonem. „Chceme ulehčit práci všem těm, kteří musí odpovídat na dotazy žadatelů. Poskytnutí informace, odkaz na zveřejněnou informaci, žádosti o upřesnění, anonymizaci osobních údajů, odložení žádosti, odmítání žádosti, ale také například i výroční zprávu, jste s GENERÁTOREM 106 schopni vytvořit a vytisknout v řádu minut a to přesně podle zákona č. 106. GENERÁTOR 106 vás dokonce upozorní na lhůty a emailem vám připomene, abyste nezapomněli na vydání výroční zprávy,“ říká Vlastimil Veselý, vedoucí projektu Služby pro města a obce společnosti Catania Group s.r.o. “Obce musí dodržovat tento přísný zákon, my pro ně proto vytvořili oporu při vyřizování všech variant podle zákona č. 106,“ uvedl Veselý.

Jak GENERÁTOR 106 funguje

Práce s GENERÁTOREM je snadná, na webu si jen zakliknete požadované postupy, například anonymizaci osobních údajů, která vám vytvoří dokument k částečnému odmítnutí žádosti ve věci osobních údajů, nebo výzvy žadateli k doplnění nebo upřesnění. Výsledkem je dokument odpovídající informačnímu zákonu.

Generátor 106 (foto Jan Šťastný)
Generátor 106 (foto Jan Šťastný)

Vše je hotové ihned. Přitom jde o úkony, které úředníkům někdy trvají i několik dnů, způsobují stres a chyby při vyřizování. Apliakace také umí spočítat nejpozdější datum pro jednotlivé úkony, a to i s ohledem na víkendy. Pokud tedy žádost přišla například 19. března, zde vidíte, jaké úkony musíte kdy nejpozději provést.

Generátor 106 (foto Jan Šťastný)
Generátor 106 (foto Jan Šťastný)

Generátor dovede i odmítnou žádost, a to v případech kdy to zákon umožňuje, nebo ukládá.

Generátor 106 (foto  Jan Šťastný)
Generátor 106 (foto Jan Šťastný)

GENERÁTOR 106 také navede uživatele k tomu, jak prodloužit lhůtu pro poskytnutí informací, pokud je žádost velmi rozsáhlá. Případně, pokud je požadování velké množství informací, dovede vytvořit i výzvu k úhradě.

Pozor na osobní údaje

V čem úřady chybují je i to, že mnohá města se snaží poctivě plnit povinnosti dané informačním zákonem, ale zapomínají na ochranu osobních údajů a zveřejňují i dokumenty a údaje, které měly být anonymizovány. Na jejich webech jsou pak někdy k nalezení dokumenty nebo osobní údaje, které se poskytnout a zveřejnit nesmí. Na ochranu osobních údajů se primárně vztahuje nařízení GDPR a informační zákon dovoluje poskytnout jen takové informace, které nevylučuje jiný předpis.

Pokud ale město chce – a někdy i musí – nějaké údaje omezit, třeba s ohledem na ochranu osobních údajů, vždy musí vydat tzv. rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informace, a to s náležitostmi podle informačního zákona a správního řádu. A na to se někdy zapomíná, nebo se vydává chybně. GENERÁTOR 106  dovede vygenerovat toto rozhodnutí během minuty. Stačí jen specifikovat ve formuláři údaje, které musíte anonymizovat, a toto doplní do připraveného právního dokumentu.

Další problém, který obce mají je zveřejnění informace na webu města do 15 dnů od poskytnutí informace. Tam se často objevují kopie dotazů a kopie odpovědí, kde se zapomíná na to, že tam jsou osobní údaje, podpisy apod. a na toto si pak žadatelé stěžují. Přitom stačí zveřejnit jen stručně dotaz a poskytnutou informaci. GENERÁTOR 106 dovede vytvořit informaci na web v podobě bez osobních údajů na jedno kliknutí již při vytváření odpovědi žadateli. „Jeden ze žadatelů například rozesílal po celé republice žádosti o informace s cílem nachytal obce, a když ty jeho osobní údaje zveřejnili, požadoval platbu za náhradu škody“ upozorňuje Jan Šťastný.

GENERÁTOR 106 zajistí úřadům správný postup při vyřizování žádostí o informace, velké zrychlení tohoto procesu, dovede ale ochránit úřad před neoprávněnými žádostmi a navede uživatele ke správným krokům a upozorní na lhůty. Je k němu i podrobný návod na jednotlivé kroky a problematiku zákona č. 106/1999 Catania Group také školí. „Sledujeme novelu a vývoj judikatury, pokud dojde ke změnám zákona, aplikace GENERÁTOR 106 na to bude ihned reagovat,“ dodává Vlastimil Veselý.

„Jde mi o funkční veřejnou správu, její transparentnost a dodržování zákona by mělo být prioritou. Na školeních mi úředníci říkají, v čem vidí nejčastější problémy a i na ně aplikace reaguje. A pokud ale někdo zneužívá právo na informace k cílené šikaně úřadů, není důvod proč nevyužít možnosti dané informačním zákonem a i obranu proti tomu zvládněte s pomocí GENERÁTORU 106,“ uzavírá Jan Šťastný.

Je až překvapivé, jak málo podobných automatizovaných systémů, které by veřejná správa využívala, existuje. Městům a obcím by mohly velmi pomoci už proto, že počet žádostí o informace každoročně narůstá. Což pak vede buď k prodlužování lhůt na odpovědi, nebo nárůstu počtu zaměstnanců, a tedy tlaku na obecní rozpočty.

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Oblíbené články

Témata