22. 01. 2024
|
emovio.cz logo

IEA chce rychle snížit poptávku po ropě. O 2,7 milionu barelů denně

(Foto: Erik Christensen / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0)
(Foto: Erik Christensen / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0)

Vzhledem k tomu, že v důsledku ruské invaze na Ukrajinu se řada zemí potýká s poklesem dodávek ropy, připravila Mezinárodní energetická agentura (IEA) desetibodový plán opatření, který by měl přispět ke zmírnění napětí. Praktickými kroky vlád a občanů ve vyspělých ekonomikách i mimo ně by mělo být možné dosáhnout výrazného snížení poptávky po ropě již během několika měsíců. Tím by se výrazně snížilo riziko velké krize v zásobování.

Pokud by opatření doporučovaná novým desetibodovým plánem IEA byla provedena ve vyspělých ekonomikách důsledně, snížila by se tím poptávka po ropě o 2,7 milionu barelů denně během čtyř měsíců. Takové množství ropy odpovídá poptávce po ropě všech automobilů v Číně. To by výrazně snížilo potenciální napětí v době, kdy se velké množství ruských dodávek ropy již nemusí dostat na trh a kdy se navíc blíží vrchol poptávky po ní (nastává každoročně v červenci a srpnu). Opatření by měla ještě větší účinek, pokud by byla přijata částečně nebo v plném rozsahu i v rozvojových ekonomikách.

Nová zpráva IEA také obsahuje doporučení, která mají nyní vlády a občané přijmout, aby se přešlo od krátkodobých mimořádných opatření zahrnutých v desetibodovém plánu k udržitelným opatřením, která by začlenila snižování poptávky po ropě do celkového systému přechodu k uhlíkové neutralitě, které chce EU dosáhnout do roku 2050.

Auty jezděme pomaleji

Vzhledem k tomu, že většina poptávky po ropě pochází ze sektoru dopravy, desetibodový plán IEA se zaměřuje na to, jak spotřebovávat méně ropy při zachování nezbytných přepravních toků lidí a zboží. Vychází přitom z konkrétních opatření, která již byla v různých zemích zavedena a osvědčila se. Krátkodobá opatření, která navrhuje, zahrnují snížení množství ropy spotřebovávané auty například prostřednictvím nižších rychlostních limitů, práce z domova, občasného omezení vjezdu autem do center měst, levnější veřejné dopravy či většího počtu spolujízd. Dále by podle IEA mělo vzrůst využívání vysokorychlostních dopravních prostředků – například vysokorychlostní železnice místo letecké dopravy.

„V důsledku otřesné ruské agrese proti Ukrajině může svět čelit největšímu šoku v zásobování ropou za poslední desetiletí, a to s obrovskými důsledky pro naše ekonomiky a společnosti,“ řekl výkonný ředitel IEA Fatih Birol. „Členské země IEA již vystoupily na podporu fungování globální ekonomiky počátečním uvolněním milionů barelů nouzových zásob ropy, ale můžeme také obratem přijmout další opatření, abychom se vyhnuli riziku ochromující ropné krize. Náš desetibodový plán ukazuje, že toho lze dosáhnout prostřednictvím opatření, která již byla testována a ověřena v mnoha zemích,“ zdůraznil Birol.

Změna v chování spotřebitelů je nutná

„Francie a všechny evropské země se musí co nejdříve dostat ze závislosti na fosilních palivech, zejména pak na ruských fosilních palivech,“ uvedla francouzská ministryně pro ekologickou transformaci Barbara Pompili. „Je to absolutní nutnost pro klima, ale také pro naši energetickou suverenitu. Plán, který navrhla IEA, nabízí několik zajímavých nápadů, z nichž některé jsou v souladu s našimi vlastními myšlenkami jak snížit závislost na ropě,“ dodala.

Vyspělé ekonomiky tvoří téměř polovinu celosvětové poptávky po ropě. Mnoho z nich, včetně největších spotřebitelů energie, však musí jako členové IEA mít připravené plány omezení poptávky po ropě jako součást svých opatření pro mimořádné události.

Většina navrhovaných opatření v desetibodovém plánu by nepochybně vyžadovala změny v chování spotřebitelů podpořené vládními opatřeními. Jak a zda jsou či budou tyto plány prováděny, závisí na konkrétních podmínkách a možnostech každé země. Jde v první řadě o její energetický mix, dopravní infrastrukturu, sociální a politickou dynamiku, ale i o další aspekty.

Nesmí jít pouze o dočasné řešení

IEA deklarovala, že je připravena podporovat všechny země při navrhování a optimalizaci opatření tak, aby vyhovovala jejich konkrétní situaci. V konečném důsledku však snížení poptávky po ropě nezávisí pouze na národních vládách. Některá z opatření mohou být veli dobře realizována i nižšími administratvními orgány – například regionálními nebo místními samosprávami – nebo je mohou občané a podniky následovat dobrovolně.

Zpráva IEA uvádí také to, že snížení spotřeby ropy nesmí zůstat dočasným opatřením. Je třeba nezapomínat na to, že trvalé snižování je důležité nejen pro zlepšení energetické bezpečnosti zemí, ale také pro řešení změny klimatu a snížení znečištění ovzduší. Vlády dnes mají k dispozici řadu kvalitních nástrojů k tomu, aby v nadcházejících letech snížily poptávku po ropě. Podle IEA bude klíčové urychlit rozvoj elektromobility, dále posílit dodávky alternativních paliv, urychlit instalace tepelných čerpadel a prvků udržitelnější výroby či snížit spotřebu plastů

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Oblíbené články

Témata