17. 05. 2024
|
emovio.cz logo

Povinné helmy by zřejmě snížily zájem o koupi elektrokola

Cyklisté (foto Rae Allen, CC BY 2.0)
Cyklisté (foto Rae Allen, CC BY 2.0)

I když je helma zcela nepochybně užitečnou pomůckou, a snižuje riziko zranění, sami cyklisté k ní mají ambivalentní postoj. Povinná helma by některé zřejmě dokonce donutila sesednout z kola.

Povinné používání přileb na elektrokolech je v tomto odvětví velmi diskutovaným tématem, protože by mělo zásadní dopad na prodej elektrokol. Je to ale skutečně tak? Společnost Bike Europe zadala průzkum v Nizozemsku, kde se většina elektrokol používá k dojíždění do práce a k rekreačním účelům. O výsledcích pak informovala v tiskové zprávě.

Výsledky hovoří jasně: pokud by byly přilby povinné, polovina z dotázaných, kteří si hodlají pořídit elektrokolo, by si ho rozhodně nebo pravděpodobně nekoupila. Tyto výsledky ovlivní probíhající diskuse o předpisech týkajících se používání elektrokol v národním silničním provozu.

Zastánci i odpůrci povinného používání přileb na elektrokolech o tomto tématu debatují průběžně. Zastánci používání přileb argumentují mimo jiné tím, že při zavedení povinného používání přileb se sníží počet (smrtelných) nehod (s poraněním mozku).

Odpůrci argumentují tím, že pokud budou přilby povinné, lidé budou méně jezdit na kole a budou volit auto a veřejnou dopravu, což se projeví na jejich zdraví a ztíží rozvoj cyklistiky. Mimochodem, odpůrci povinných přileb nejsou proti nošení přileb; přilba rozhodně zvyšuje bezpečnost cyklisty.

Odvětví se obává, že pokud bude používání přileb pro elektrokola povinné, lidé od koupě (nového) elektrokola upustí. Tato myšlenka je oprávněná, jak ukázal výzkum, který si nechala vypracovat společnost Bike Europe a který provedla renomovaná mezinárodní výzkumná agentura GfK. GfK oslovila 50 tisíc členů svého spotřebitelského panelu a ptala se jich, kdo ještě nemá elektrokolo a hodlá si ho koupit. Celkem 3 567 členů panelu uvedlo, že si hodlají pořídit elektrokolo. Následně byli tito lidé dotázáni, zda by si pořídili elektrokolo, kdyby byly přilby povinné.

Z průzkumu vyplývá, že přibližně polovina respondentů by si (pravděpodobně) e-kolo koupila, druhá polovina nikoli. Přibližně 12 % respondentů uvedlo, že by si e-kolo určitě nekoupili, pokud by byla přilba povinná, zatímco 38 % z nich uvedlo, že je nepravděpodobné, že by si e-kolo koupili, pokud by byla přilba povinná. Pouze pro 10 % respondentů nebyl absolutně žádný problém nosit při jízdě na elektrokole přilbu. 41 % respondentů si myslí, že by si elektrokolo koupili i v případě, že by přilba byla povinná.

Studie GfK také ukazuje, že ve starších věkových skupinách je odpor proti nošení přilby menší. Z 3 567 respondentů, kteří uvažují o koupi elektrokola, je 1 087 starších 65 let. Z nich by si 33 % (pravděpodobně) nekoupilo elektrokolo, když je přilba povinná. Ve skupině 18 až 34 let je to přibližně 60 %, ve skupině 35 až 49 let 52 % a ve skupině 50 až 64 let 42 %.

Z 50 000 osob, které se zúčastnily průzkumu GfK, jich 16 601 uvedlo, že již vlastní elektrokolo. Byli dotázáni, zda budou nadále používat elektrokolo, když bude zavedeno povinné používání přilby. Téměř čtvrtina z nich odpověděla „ne“ nebo „pravděpodobně ne“. Rozdíl mezi muži a ženami je minimální. Stejně jako bylo popsáno výše, starší lidé jsou ochotnější nosit přilbu (65 % ve věkové skupině 18 až 34 let a 84 % ve věkové skupině nad 65 let).

Helmy a úmrtí

V posledních letech se podstatně zvýšil počet cyklistů všech věkových kategorií. Někteří využívají jízdní kolo jako prostředek ke sportu, relaxaci nebo výletům do přírody. Stále více cyklistů však využívá každý den jízdní kolo jako ekologický dopravní prostředek, díky kterému nemusí popojíždět v dlouhých kolonách a řešit problémy s parkováním. Díky oblibě a dostupnosti elektrokol se řady cyklistů rozšiřují i o ty, pro které byla dříve limitující jejich fyzická kondice.

Obecně platí, že cyklisté jsou v provozu jedni z nejvíce zranitelných účastníků. Při nehodách cyklistů dochází nejčastěji k poranění horních a dolních končetin a hlavy. Pokud se podíváme na nehody cyklistů s auty, tak poranění hlavy je na prvním místě. Chránit si hlavu nasazenou přilbou by tak mělo být pro každého cyklistu prvořadé a automatické.

V Česku je cyklistická přilba je povinná pro cyklisty do 18 let.  Ale už zjevný pohled naznačuje, že může pomoci nejen jim, jak ukazují slova ředitele služby dopravní policie plk. Jiřího Zlého. „V loňském roce (tj. 2021, pozn.red.) zemřelo při nehodách 43 cyklistů, svoji hlavu nechránilo v době nehody 31 z nich. Jednalo se o cyklisty v produktivním a seniorském věku.“ Nikdo z usmrcených cyklistů nebyl mladší 18 let, tedy nepatřil do kategorii, pro kterou je helma povinná.

Rozdíly v přístupu k pasivní bezpečnosti jsou patrné mezi milovníky sportovní cyklistiky a těmi, kteří kolo využívají v městské dopravě. U sportovní jsou většinou kola dobře vybavená a technicky v pořádku, lidé dbají na fyzičku a více také na pasivní bezpečnost. Podle statistik zanedbává pasivní bezpečnost především generace ve věku 55 – 64 let. „Velmi často je tato generace přesvědčená, že dosud se bez přilby obešla a nic se nestalo, tak proč to měnit,“ upozorňuje na fakt Zuzana Pidrmanová, vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia ČR.

Počet dopravních nehod cyklistů z dlouhodobého hlediska neklesá, dochází ale k poklesu vážných následků těchto nehod. K nejvýraznějšímu meziročnímu poklesu počtu usmrcených došlo mezi lety 2015 a 2016, kdy počet usmrcených cyklistů při dopravních nehodách klesl z 68 na 39, bohužel se tento trend neudržel v následujících letech, kdy opakovaně dochází k jednotkovým nárůstům a poklesům.

Podle Centra dopravního výzkumu evidovala v roce 2011 Policie ČR celkem 3 785 nehod cyklistů, vážně zraněných bylo 443 (11,7 %), úmrtí 50 (1,3 %) O pět let později (2016) to bylo 3 985 dopravních nehod s účastí cyklistů, vážně zraněných bylo 417 (10,5 %) a mrtvých 39 (1 %). V roce 2021 bylo evidováno 3 994 nehod s účastí cyklisty, při kterých bylo 234 (5,9 %) vážně zraněno a 43 osob (1,1 %) usmrceno.

Zapomenutá přednost

Proč k nim dochází? Podle analýzy je u nehod zaviněných cyklistou nejčastější příčinou nezvládnutí řízení kola a nevěnování se plně jízdě, a to celkem u 65 procent těchto střetů. Druhou nejčastější příčinou je pak nedání přednosti.

Datový analytik Portálu nehod Marek Sibal uvedl pro Aktuálně.cz, že u nehod zaviněných cyklisty hraje velkou roli věk, mnohem častěji je způsobují mladí lidé a děti. „Děti a mladí cyklisté do 24 let zaviní téměř třetinu nehod nedáním přednosti v jízdě. Naproti tomu u dospělých cyklistů je nedání přednosti příčinou jen devítiny nehod, které způsobí. Je zřejmé, že řidičská zkušenost a znalost dopravních předpisů pomáhají dospělým cyklistům lépe zvládat dopravní situace,“ říká.

Pokud nehodu naopak způsobili motoristé, nejčastěji proto, že cyklistovi nedali přednost, anebo se plně nevěnovali řízení auta. Z analýzy viditelně vychází, že motoristé především zapomínali dát přednost cyklistům, kteří jedou po hlavní komunikaci, případně nezastavili na stopce či cyklistovi nedali přednost při odbočování vlevo.

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Oblíbené články

Témata