23. 01. 2024
|
emovio.cz logo

Nová přeshraniční výměna zkušeností pomůže městům a obcím ušetřit na energiích

Rozvodná síť (foto: Diliff / Wikimedia Commons)
Rozvodná síť (foto: Diliff / Wikimedia Commons)

V Česku by měla začít nová síť na zvyšování energetické účinnosti. Jde o systém, který v Německu funguje už několik let, v Česku se zatím ovšem nepoužívá.

Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) ve spolupráci s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB ČVUT) a Center for Excellence for Cogeneration Technologies se sídlem v bavorském Ambergu, působícím při Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden (OTH-AW), právě zahajují projekt, v jehož rámci budou nabízet obcím, městům a městským částem bezplatné zapojení do první české sítě energetické účinnosti. Cílem tohoto projektu je vzájemné předávání a sdílení odborných rad a zkušeností, díky nimž bude možné rozvíjet projekty v oblasti úspor energie, využívat již ověřených technologických inovací a obnovitelných zdrojů.

Projekt s názvem Energy Efficiency Network (EEN), tedy Síť energetické účinnosti, je financovaný z programu Europäische Klimaschutzinitiative (EUKI) a v Česku by měl být zaváděn podle vzoru z Německa, kde tyto sítě úspěšně fungují již několik let. V České republice by tak měla vzniknout síť či více sítí subjektů intenzivně spolupracujících v oblasti zvyšování energetické účinnosti. Tyto subjekty budou sdílet informace i zkušenosti a podporovat vznik dalších projektů zaměřených na inovace, úspory a využití obnovitelných zdrojů energie.

Made in Germany

Energy Efficiency Network je původní německý koncept sdružující průmyslové firmy, zástupce měst i obcí a poskytovatele energetických služeb. Jednotliví účastníci různými způsoby přispívají k chodu své sítě a díky členství získávají služby energetických poradců, kteří navrhují a připravují projekty úspor energie a opatře ní pro navýšení energetické účinnosti, nejlépe pak s využitím aktuálně poskytovaných dotací.

V Německu je tento koncept již dobře zaveden a přináší viditelné výsledky. Po celém Německu v roce 2020 působilo téměř 300 takovýchto sítí, v jejichž rámci se rozběhlo násobně více projektů energetických úspor. Díky doposud provedeným úsporným opatřením se například podařilo snížit emise CO2 o více než pět milionů tun.

Do aktivit první, demonstrační sítě energetické účinnosti v České republice by se mělo zapojit 6 až 10 subjektů. Klíčové přitom bude vhodným způsobem přenést německý koncept do českého formátu – prokázat funkčnost těchto sítí v českém prostředí a jejich přínos oproti individuálnímu řešení projektů energetických úspor. Na konci tohoto pilotního projektu by měly být dosažené výsledky prezentovány veřejnosti a nabídnuty dalším potenciálním zájemcům.

Plus pro Kladno

„Vstupní kapitál“ je slibný, vždyť Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se zaměřuje právě na výzkum s vysokým aplikačním potenciálem a má již zkušenosti z jiných zajímavých projektů. Aktuálně například představilo předběžnou studii proveditelnosti energeticky „plusové“ čtvrti v Kladně. Projekt by měl běžet dva a tři čtvrtě roku a v další fázi bude probíhat podrobnější příprava vybrané varianty.

Byly navrženy dvě hlavní alternativy, které se vzájemně doplňují: „PED 1 s jádrem kolem Zimního stadionu“ s využitím odpadního tepla a „PED 2 s jádrem v objektech aquaparku“ s plynovou kogenerací a možností využití pro služby flexibility.

„Pokud se Kladnu podaří splnit byť i jen část navržených opatření, půjde v ČR o průlomový projekt. Moc bychom si přáli, aby se tato ambice naplnila právě tady na Kladně, které je spolu s Prahou naším největším a nejbližším sousedem a spolupracovníkem. Díky velmi dobré schopnosti kladenského projektového managementu získávat zajímavé dotační podpůrné finance projektu stále více věříme,“ komentuje Michal Kuzmič, koordinátor SPARCS za ČVUT UCEEB. „Již teď máme předběžně vytipované lokality pro další plusové čtvrti po celém městě,“ dodává.

Na přípravě předběžné studie proveditelnosti energeticky plusové čtvrti (Positive Energy District – PED) v Kladně se v rámci projektu SPARCS podílely týmy Energetické systémy budov, Fotovoltaické systémy, Laboratoř udržitelné výstavby a Participativní plánování a design ČVUT UCEEB.

Projekt SPARCS získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020.

Evropská iniciativa na ochranu klimatu (EUKI)
Evropská iniciativa na ochranu klimatu (EUKI) financuje z pověření Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti (BMU) projekty na ochranu klimatu v celé Evropské unii. Většina projektů EUKI funguje na přeshraniční úrovni, a to jak celostátní, tak i regionální nebo místní. Geograficky je hlavní pozornost věnována střední, východní, jihovýchodní a jižní Evropě. V rámci ideové soutěže se o podporu ucházejí konsorcia nevládních organizací, orgány veřejné správy, neziskové společnosti, stejně jako vědecké a vzdělávací instituce. Projektové záměry pomáhají s realizací a/nebo s dalším rozvojem národních strategií a politik. 
V podobě programu EUKI Academy podporuje Evropská iniciativa na ochranu klimatu, vedle financování projektů, rovněž budování sítí a rozšiřování rozsahu vědomostí a kompetencí. Prostřednictvím webových seminářů nebo akcí s osobní účastí si účastníci z projektů prohlubují vzdělání například v oblastech řízení projektů nebo styku s veřejností. Vrcholnou událostí aktivní komunity EUKI je networking konference, každoročně konaná v Berlíně.

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Oblíbené články

Témata