17. 05. 2024
|
emovio.cz logo

Hoří elektromobily nebezpečněji? Názory se různí

(Kredit: Brooke Novak / Wikimedia Commons)
(Kredit: Brooke Novak / Wikimedia Commons)

Vznik požáru v garáži či jiném podobně uzavřeném prostoru může znamenat problémy s jeho uhašením. Pokud se navíc jedná o garáž bytového domu, instituce či firmy, hrozí, že plameny zasáhnou větší množství vozidel. Někteří vlastníci či správci těchto garáží proto usilují o omezení vjezdu elektromobilů či plug-in hybridů, jejichž případné hašení může být kvůli bateriím složitější.

Pokud ke vznícení ohně v těchto prostorech dojde, musejí se hasiči často vypořádat s komplikovaným přístupem, kdy ztratí drahocenný čas. Příčin vzniku takového požáru přitom může být celá řada – od nevhodného rozdělávání otevřeného ohně uvnitř garáže, přes kutilské práce, které mohou způsobovat jiskry, závady na různých elektrických zařízeních, která se v garáži nachází, až po technické závady automobilů.

Chybějí předpisy

Nový aspekt z hlediska rizika vzniku požáru představují elektromobily a plug-in hybridní vozy. V Česku se totiž v poslední době objevují zejména u podzemních garáží bytových domů případy, kdy je vjezd těmto typům vozidel, podobně jako těm poháněných plynem, omezen. Společenství vlastníků jednotek či jiní vlastníci bytů to zdůvodňují tím, že pro provoz elektromobilů v podzemních garážích nejsou dosud stanoveny závazné požární předpisy.

„Pravidla pro vozidla s elektrickým pohonem zatím nejsou jednoznačně právně ukotvena. Hasičský záchranný sbor ČR má zpracovány postupy odrážející současné zkušenosti s požáry elektromobilů a průběžně je aktualizujeme,“ uvedl k této věci náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR Daniel Miklós. Problém může představovat také výrazně složitější likvidace případného požáru ve srovnání s autem se spalovacím motorem, obzvláště v případech, kdy začne hořet baterie elektromobilu či hybridního vozu. Při takových požárech pak hasiči řeší především nebezpečí vyššího vývinu toxických plynů a škodlivin. „Dále větší zakouření prostoru a únik chemických látek do prostředí. Velmi specifickým prvkem je vysoké riziko exploze baterií či zejména opětovné hoření po uhašení. Proto je důležité zejména u elektromobilů permanentní ochlazování baterií,“ doplnil Daniel Miklós.

Hoří jen výjimečně

Podle něj však k hasičským zásahům z důvodu požáru elektromobilů dochází v současné době výjimečně. Poměrně vzácným jevem jsou také požáry všech druhů automobilů v garážích. Statistiky Hasičského záchranného sboru ČR evidují za poslední roky okolo 10 takových událostí ročně, k mírnému výkyvu došlo pouze v roce 2020, kdy bylo 16 těchto událostí.

Nebezpečí vzniku požáru elektromobilu či plug-in hybridu však není všemi vnímáno stejně. „Při požáru automobilu se spalovacím motorem velmi často vyteče uhlovodíkové palivo z nádrže a způsobí požár i vedle stojících vozů. Naopak pokud se i přes opravdu minimální pravděpodobnost vznítí baterie u elektromobilu, požár je zpravidla pouze lokální. Obecně k požárům elektromobilů dochází podle statistiky vztažené na počet ujetých kilometrů řádově méně často, a proto bych lidem doporučil, že pokud nemají problémy s požáry spalovacích vozů, elektromobilů se bát nemusí vůbec,“ uvedl předseda Asociace pro elektromobilitu České republiky Jaromír Vegr.

Obecně se zároveň zatím neobjevily žádné statistiky, zda jsou k požárům náchylnější elektromobily či klasické vozy se spalovacími motory. Podle Petra Baxanta z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT je vysoce pravděpodobné, že elektromobily budou vybaveny mnohem sofistikovanější diagnostikou než většina dnes provozovaných vozidel se spalovacím motorem. „Takže pokud lidé připustili určitou míru rizika u spalovacích aut, pak míra rizika požáru u elektromobilů se sníží minimálně o řád a nejspíš to bude časem i více. Tedy obavy z požárů jsou zcela liché,“ dodal Petr Baxant.

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Oblíbené články

Témata