02. 04. 2024
|
emovio.cz logo

Nová technologie by mohla zefektivnit těžbu lithia. Podílí se na ní i VŠCHT

(Foto: VŠCHT)
(Foto: VŠCHT)

Těžba lithia na krušnohorském Cínovci je v současné době poměrně žhavé téma. Není divu, v této lokalitě se nacházejí jedny z největších zásob lithia v celé Evropě a z celosvětové perspektivy se jedná o zhruba 1,5 % veškerých jeho zásob. V plánu je již také výstavba tzv. gigafactory, kde by se z tohoto lithia přímo na našem území vyráběly baterie pro elektromobily.

K usnadnění těžby lithia by mohla přispět inovace, na které se podílí pražská VŠCHT, jíž se společně s dalšími čtyřmi subjekty podařilo získat grant na projekt Integrované cementářsko-metalurgické technologie pro výrobu lithia (InCeMeTs). Jedná se o prestižní grantovou výzvu KAVA 8 Evropského inovačního a technologického institutu, která je zaměřena na inovační projekty, jež jsou založeny na ověřených technologiích a vyžadují další finanční prostředky na tzv. upscaling, demonstraci či implementaci. Finanční podpora zmíněného projektu je 4,5 milionu eur na dobu 30 měsíců. Dalšími členy konsorcia jsou česká společnost Geomet, nadnárodní výrobce stavebních materiálů Lafarge Cement, německá firma MEAB Chemie Technik a Národní technická univerzita v Aténách (NTUA).

Projev důvěry

„Udělení grantu znamená jediné – Evropský inovační institut důvěřuje naší technologii, též finanční subvence je jedna z nejvyšších ze všech podpořených projektů. Zároveň jde o jeden z mála evropských projektů směřujících směrem do bývalé východní Evropy,“ zdůrazňuje Hong Vu z VŠCHT Praha, který je autorem technologie InCeMeTs.

Tato patentově chráněná bezodpadová technologie InCeMeTs spočívá v synergické integraci metalurgického postupu s cementářskou výrobou pro ekonomicky efektivní získávání lithia a dalších hodnotných složek lithných slíd společně s ceněnými nízkoalkalickými slínky nebo nedostatkovou granulovanou struskou, které jsou důležitými surovinami cementářských výrob. V tuto chvíli probíhá v rámci výzkumného centra CirkTech VŠCHT Praha její poloprovozní ověřování. Pokud bude technologie funkční i v jiném než laboratorním měřítku, může se stát hlavním nástrojem pro získávání lithia z cínoveckých rud.

„Role univerzity v celém projektu bude zásadní – jsme koordinátorem technologické části projektu, budeme odpovědní za provoz pilotního testování pyrometalurgické i hydrometalurgické části, dále za ekonomicko-technologické hodnocení technologie a spolupráci s renomovanou inženýrskou firmou na předběžné i finální studii proveditelnosti,“ dodává Hong Vu.

Dotáhnout do komerční podoby

Grant umožní členům konsorcia navrhnout a postavit další dvě pilotní zařízení pro výrobu vysoce čistého Li2CO3 a LiOH s bateriovou čistotou, pokrýt náklady na zajištění lithiového koncentrátu, na provoz pyrometalurgické a hydrometalurgické části technologie InCeMeTs v poloprovozním měřítku, a tím dotáhnout technologii InCeMeTs do fáze průmyslové implementace.

Společnost Geomet bude mít v rámci projektu za úkol zajistit dostatek suroviny pro provádění experimentů, NTUA se bude starat o administrativu projektu a bude odpovědná za provoz pilotní jednotky na výrobu LiOH. Lafarge Cement bude společně s VŠCHT Praha zodpovídat za pyrometalurgické testování, které je klíčovou částí technologie InCeMeTs. VŠCHT Praha bude zároveň provozovat pilotní jednotku na výrobu vysoce čistého Li2CO3. Společnost MEAB Chemie Technik bude designovat dvě zmíněná hydrometalurgická zařízení podle návrhu VŠCHT Praha a zajistí jejich montáž a následné uvedení do provozu.

Technologie InCeMeTs přináší kromě jiného také univerzální bezodpadový postup vhodný především pro získávání kovů z různých velkoobjemových odpadů (plasty, keramika, popílky apod.), je použitelná pro ekologickou recyklaci různých kovů nebo využití druhotných surovin, jako jsou například elektrárenské popílky, na komerční výrobky. Velkou výhodou je, že technologii bude možné aplikovat ve stávajících velkokapacitních cementářských pecích bez nutnosti zásadních technologických úprav.

Česká gigafactory

Ministerstvo průmyslu a ČEZ uzavřely letos v létě memorandum ohledně přípravy projektu továrny na bateriové články do elektromobilů, tzv. gigafactory. Dokument nastavuje základní podmínky vzniku továrny a je předpokladem pro dohodu s dalšími případnými zástupci investorů do tohoto podniku, kde by vedle ČEZ působili například také zástupce automobilového průmyslu či výrobce baterií. Investice do projektu při roční výrobní kapacitě 40 GWh dosáhne částky minimálně 52 miliard Kč, vzniknout by mělo 2 300 pracovních míst. Plán gigafactory počítá s tím, že továrna bude k výrobě baterií využívat právě lithium vytěžené na Cínovci.

Podobné články

2 komentáře

  1. Jen mám takové tušení, že ta technologie není zcela nová. Na podobné a podobných jsme už v sedmdesátých létech pracovali na katedře mineralogie a úpravnictví s panem docentem Formánkem…. Ale protože o té současné není ve výše uvedených řádcích nic konkrétního, tak se mohu samozřejmě i mýlit…. v tom případě se omlouvám. R.S.

  2. Článek jsou bláboly které sepsali aby dostali grant. Nic konkrétního. Těšil jsem se že si počtu o tom jak budou všechny ty jedy separovat bez odpadů, a není tam NAI SLOVO. Hanba za takový článek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Oblíbené články

Témata