25. 06. 2024
|
emovio.cz logo

Co by tomu řekl Stephenson? Autonomně a bezemisně po kolejích i po silnici

(Foto: Urban.MASS)
(Foto: Urban.MASS)

V polovině října představil londýnský technologický start-up Urban.MASS novou dopravní technologii, která možná v mnoha městech způsobí malou revoluci. Mělo by se jednat o autonomní a zcela bezemisní vlaky složené z kapslí, které se z vlaku mohou podle potřeby vydělovat a pohybovat se rovněž autonomně, a to jak po běžné silnici, tak po speciální nadzemní dráze. Možnost samostatného pohybu kapslí umožní kombinovat přepravu na individuální objednávku v režimu „od dveří ke dveřím“ se standardní městskou vysokokapacitní přepravou. Pilotní projekt technologie, která nese označení floc Duo Rail, plánuje společnost realizovat v britském městě Shildon. Toto město přitom nebylo vybráno náhodou.

„Lidé mohou být k projektu skeptičtí, ale když v roce 1825 George Stephenson představil světu svou parní lokomotivu, mnoho lidí mu také příliš nedůvěřovalo. Mysleli si tenkrát, že při cestování rychlostí 30 mil za hodinu jim budou odpadávat části těl,“ uvedl s úsměvem při prezentaci projektu generální ředitel Urban.MASS Kevin O’Grady. „Je to již téměř 200 let, co Spojené království dalo světu osobní železniční dopravu, železniční technologie viktoriánské éry ale již nemohou vyhovovat požadavkům moderního života. My se však i přesto stále příliš spoléháme na tento drahý a uhlíkově náročný dopravní systém. Domnívám se proto, že čas již nazrál k tomu, vytvořit nový globální precedens a změnit dopravní status quo,“ dodal Kevin O’Grady.

Projekt má podporu i od britské státní správy. Nakloněna mu je například Elizabeth Scott, která zasedá ve výboru pro ekonomiku a partnerství rady hrabství Durham. „Tento projekt, který navazuje na legendární Stephensonovu Locomotion, bezpochyby pomůže zvýšit počet návštěvníků této lokality a celého hrabství. Náš region je synonymem zrodu moderní železnice před 200 lety, takže je příhodné, že tato nejnovější technologická revoluce bude poprvé předvedena veřejnosti právě zde. Projekt je také v souladu s našimi ambicemi učinit hrabství Durham do roku 2050 uhlíkově neutrálním,“ uvedla Elizabeth Scott.

Jako pocta

Přeprava floc Duo Rail by měla v principu fungovat tak, že jednotlivé autonomní elektrické kapsle budou sbírat cestující v různých částech města a jeho blízkého okolí a pohybovat se při tom budou převážně po silnicích. Poté se spojí do vlakové soupravy a přejedou na svou speciální nadzemní trať, která jim umožní vyhnout se obvyklým městským zácpám a pohybovat se i nadále relativně velkou rychlostí.

První ostrý provoz tohoto dopravního systému by měl být zahájen symbolicky v roce 2025 ve městě Shildon, tedy přesně 200 let poté, co tam historicky poprvé vyjel na železniční trať vlak s cestujícími. Ve městě, kde sídlí proslulé železniční muzeum, tedy půjde i o poctu Georgi Stephensonovi, vynálezci parní lokomotivy a „otci“ železniční dopravy.

Shildon však byl pro pilotní projekt vybrán také proto, aby si výrobce otestoval, jak si tento nový dopravní systém dokáže poradit s překážkami, jako jsou například různé typy silničních mostů, křížení s železničními tratěmi či chodníky a další prostory pro pěší. Lépe řečeno: aby výrobce dokázal, že si s nimi tento systém poradit dokáže, čímž potvrdí svoji flexibilitu.

Testovat se ale bude i cenová náročnost výstavby a také její rychlost, aby si společnost Urban.MASS udělala lepší představu o možnostech dalšího šíření této technologie v rámci celého Spojeném království i v dalších zemích.

Deset měst

Urban.MASS ohledně svého dalšího rozvoje rozhodně neponechává nic náhodě. V nedávné době podepsala dvě důležité smlouvy o partnerství. První s architektonickou společností Grimshaw, což je skupina uznávaných architektů a stavebních inženýřů, která se velmi intenzivně věnuje i oblasti dopravy a má za sebou již řadu velkých projektů po celém světě. Druhou s WSP – jednou z největších poradenských společností v oblasti poskytování inženýrských služeb.

Tyto smluvně podložené spolupráce by měly napomoci realizovat záměr firmy, jímž aktuálně je instalovat novou dopravní technologii do roku 2030 alespoň v deseti městech. Jejich jména zatím nebyla oficiálně oznámena, ale jisté je to, že by mělo jít o města na více kontinentech. Jako horký adept na jednu z prvních instalací se již rýsuje hlavní město africké Ugandy Kampala.

„Na základě vize Uganda 2040 by se Kampala měla stát jedním z nejatraktivnějších měst na světě, které svým občanům i návštěvníkům bude nabízet bezpečný a efektivní dopravní systém založený na vysoce kvalitní veřejné dopravě a doplňkové nemotorizované dopravní síti. Základní strategií je zvýšit účinnost dopravy a snížit její přetížení a znečištění, které produkuje. Společnost Urban.MASS se svým ekologickým a velmi účinným produktem je plně v souladu s touto vizí,“ nechal se již slyšet George Piwang-Jalobo z Národní obchodní a průmyslové komory Ugandy (UNCCI).

V samotné Velké Británii se podle firmy Urban.MASS jako vhodná města pro zavedení tohoto způsobu osobní přepravy nabízejí Bristol, Liverpool, Cambridge, Oxford či Cardiff.  

Jen za polovinu

K dalším klíčovým přednostem technologie floc Duo Rail podle výrobce patří to, že by měla stát zhruba o polovinu méně než obvyklá lehká městská železnice a její realizace by měla trvat o polovinu kratší dobu, a to i díky značně odlehčeným stavebním prvkům, které navíc umožňují v porovnání s konvenční městskou železnicí zmenšit zastavěnou plochu až o 70 procent.

Další finanční úspory plynou z faktu, že pro dráhu není potřeba budovat tunely a zastávky mohou být velmi malé a jednoduché konstrukce.

Celý tento dopravní systém bude vybaven i vlastními fotovoltaickými články k výrobě elektrické energie pro pohyb kapslí. Tyto kapsle budou mít kapacitu 12 stojících osob, budou bezbariérové a bude v nich možné přepravovat i jízdní kola.

Systém floc Duo Rail bude velmi široce škálovatelný, bude jej tedy možné provozovat pouze na konkrétních linkách nebo jako dopravní síť pro celé město. Tato škálovatelnost je založena – jak již bylo zmíněno – především na tom, že vlakové soupravy se budou moci libovolně dělit podle aktuální potřeby dopravní obslužnosti, resp. jednotlivých cestujících.

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Oblíbené články

Témata