25. 03. 2024
|
emovio.cz logo

Mnichov bude v praxi sledovat, kde hrozí cyklistům největší nebezpečí

Cyklisté (foto Rae Allen, CC BY 2.0)
Cyklisté (foto Rae Allen, CC BY 2.0)

Projekt WalCycData se zaměřuje na zvýšení bezpečnosti zranitelných účastníků silničního provozu, tedy cyklistů a chodců. Nejde jen o žádnou studii „od stolu“, řešení kombinuje právě sběr dat z různých datových vstupů s jejich reálným ověřením přímo v provozu díky unikátnímu cyklistickému senzoru.

Cílem je pomáhat městům odhalovat riziková místa na jejich území a napomáhat zlepšovat prostředí pro podporu aktivní formy přepravy (cyklistika, chůze) na území města.

Praktický experiment potřebuje vhodnou laboratoř. A tou se v případě projektu WalCycData stal německý Mnichov. Zástupkyni města Mnichov, Dr. Christine Reintinger, která je zapojeno do pilotního testování projektu, jsme položili několik otázek o samotném projektu, i o tom, co může nejen hlavnímu města Bavorska přinést.

S jakou představou se město do projektu zapojilo?
Město Mnichov si dalo za cíl výrazně zvýšit podíl cyklistické a pěší dopravy na celkové městské přepravě tím, že zlepší infrastrukturu a upřednostní tyto druhy dopravy v mnoha oblastech, např. při řízení dopravních křižovatek. Cílem města je zároveň zvýšit kvalitu veřejného prostoru, podporovat aktivní mobilitu a zlepšit bezpečnost silničního provozu.

K tomu je důležité zlepšit datovou základnu pro cyklistickou a pěší dopravu, aby bylo možné vhodně reagovat na vzniklé dopravní situace. Město Mnichov má k dispozici různé zdroje dat o intenzitě dopravy nebo bezpečnosti silničního provozu, ale jsou v různých formátech a ne vždy se s nimi pracuje v kontextu. Společné zohlednění různých datových souborů pro analýzu objemu dopravy a bezpečnosti silničního provozu je proto nezbytné.

Velmi obtížně se například sledují nehody cyklistů, protože jsou pro město k dispozici pouze údaje o policejních nehodách, tj. evidují se pouze nehody nahlášené policii. Neohlášené nehody lze odhadnout pouze s velkými náklady díky spolupráci s pojišťovnami a nemocnicemi. Kromě toho nelze zaznamenávat drobné nehody nebo nebezpečné situace. A právě využití komplexního využití různých dat, vizualizace rizikových míst a jejich ověření za pomoci cyklosenzoru urban-i box bylo pro město jedním z faktorů pro zapojení se do projektu, protože to umožňuje městu shromažďovat údaje o nebezpečných místech, které zaznamenávají jak objektivní faktory, tak subjektivní hodnocení cyklistů.

Všechny tyto získané informace o intenzitách různých typů dopravy, hlášených nehodách a nebezpečných místech identifikovaných cyklisty lze poskytnout ve sdružené podobě pro potřeby městského plánování a tím opět zlepšit dopravní situaci ve městě pro cyklisty.

Jak náročné bylo pro město poskytnout všechny dostupné zdroje dat?
Výhodou bylo, že Mnichov disponuje poměrně velkým množstvím různých datových zdrojů, nebylo tedy nutné nějaká data nakupovat, nebo je složitě získávat. Připravit data tak, aby je bylo možné použít pro účely projektu, je výzva. Dopravní data se ve správě města shromažďují a používají k různým účelům, např. pro řízení dopravy, pro plánování a vyhodnocování jednotlivých projektů dopravní infrastruktury nebo pro model městské dopravy, který slouží k předvídání vývoje dopravy. Právě proto ale nebyla data v jednotném formátu a bylo nutné zapracovat na datové integraci.

Data navíc pocházejí z různých zdrojů a jsou spravována pomocí různého softwaru, zčásti v proprietárním vývoji, takže standardy a formáty se liší. Ale díky úsilí mých kolegů a i celého IT týmu projektu se povedlo vytvořit adekvátní datové sady, které se daly vyhodnotit.

Jak vyhodnocujete výsledky identifikovaných rizikových míst?
Výsledky jsou zatím pro město velmi srozumitelné. Identifikovaná nehodová místa lze vysvětlit převažujícími rizikovými faktory příslušných lokalit. To je například vysoká intenzita dopravy, a to jak motorové, tak cyklistické, navíc obvykle koncentrována do úzkých časových oken ve špičkách. Na vině může být samozřejmě také nedostatečná infrastruktura, nepřehledné křižovatky a uzly, krátké přechody na světelné signalizaci atd.

Postup používaný k identifikaci ohnisek nehod podle typu a druhu nehod již napovídá o možných hlavních příčinách v těchto místech a usnadňuje analýzu výskytu nehod. Zároveň i na základě testování v terénu napjatě očekáváme verifikaci těchto dat či nalezení dalších rizikových lokalit.

Projekt bude provádět pilotní testování až asi do února roku 2022, takže kompletní výsledky dostaneme někdy v březnu příštího roku. Máme vybranou testovací skupinu dobrovolníků, kde si právě s využitím získaných dat o rizikových místech budeme moci toto ověřit v praxi na různorodé skupině aktivních spoluobčanů, kteří na kole jezdí do práce, ale i ve volném čase. Tím budeme moci sledovat jejich návyky a lépe pochopit rizika a nástrahy, které na ně ve městě mohou číhat.

Bude město adekvátně reagovat (např. změnou plynulosti dopravy v ulicích, úpravou křižovatek)?
Oddělení bezpečnosti silničního provozu městského úřadu průběžně analyzuje údaje o nehodách ve městě. V případě potřeby pak provádí a vyhodnocuje změny, např. stavební úpravy nebo v řízení signalizace. Výsledky projektu budou proto využívány také jako podklad pro hodnocení rizik a případná opatření k úpravě v městském provozu.

O projektu

Projekt WalCycData: Datová infrastruktura pro zranitelné účastníky silničního provozu je podpořen ze zdrojů EIT Urban Mobility a kofinancován Evropskou unií. V konsorciu, vedeném PowerHUB z.ú. dále spolupracují výzkumníci z  University College London (UCL), University Pompeu Fabra Barcelona (UPF), Fraunhoferova institutu, z Škoda Auto, Technion – Izraelského technologického institutu a Katalánské polytechnické univerzity (UPC). Testování probíhá ve městech Mnichov a Ostrava.

Projekt WalCycData: Datová infrastruktura pro zranitelné účastníky silničního provozu je podpořen ze zdrojů EIT Urban Mobility a kofinancován Evropskou unií. (foto EIT)

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Oblíbené články

Témata