17. 05. 2024
|
emovio.cz logo

Česká republika podle EK může odškodnit energeticky náročné podniky. Ty získají až 1,4 miliardy eur

(Foto: Daniel Moquist / Unsplash)
(Foto: Daniel Moquist / Unsplash)

Evropská komise schválila, že Česká republika může částečně odškodnit energeticky náročné podniky za to, že se jim do nepřímých nákladů na emise v rámci evropského systému obchodování s nimi promítají vysoké ceny elektřiny.

Výkonná místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za politiku hospodářské soutěže Margrethe Vestagerová k tomu uvedla: „Toto opatření ve výši 1,4 miliardy eur (34,6 miliardy Kč) umožní, aby Česko ve svých energeticky náročných odvětvích snížilo riziko úniku uhlíku. Zároveň budou zachovány pobídky pro nákladově efektivní dekarbonizaci jeho hospodářství v souladu s cíli Zelené dohody a omezí se nepatřičná narušení hospodářské soutěže.“

Cílem tohoto podpůrného opatření je snížit riziko „úniku uhlíku“, ke kterému dochází v případech, kdy podniky přesouvají výrobu do zemí mimo EU s méně ambiciózními politikami v oblasti klimatu. To pak vede k odlivu hospodářské činnosti z EU, avšak nedochází ke snížení emisí skleníkových plynů v celosvětovém měřítku.

Odškodnění by měly podniky obdržet prostřednictvím částečné náhrady nepřímých nákladů na emise vzniklých v předchozím roce, přičemž konečná platba bude provedena až v roce 2031. Maximální výše podpory bude odpovídat 75 procentům vzniklých nepřímých nákladů na emise. Výše podpory se vypočítá na základě referenčních hodnot účinnosti spotřeby elektřiny, které zajišťují, že jsou příjemci motivováni k úspoře energie.

Hospodářská komora ČR rozhodnutí Evropské komise vítá. Její mluvčí Miroslav Diro však ČTK řekl, že se jedná pouze o částečné kompenzace. „Požadavky na další finanční zdroje na financování dekarbonizačních opatření nesmí být na základě tohoto rozhodnutí snižovány. Nyní je také nutné toto rozhodnutí komise odrazit alokací příslušných prostředků ze státního rozpočtu na tento účel,“ uvedl.

Aby měly podniky nárok na odškodnění, budou muset buď zrealizovat určitá doporučení energetického auditu, nebo pokrýt alespoň 30 procent své spotřeby elektřiny bezuhlíkovými zdroji, a to prostřednictvím zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů na místě, dohod o nákupu energie bez emisí uhlíku nebo záruk původu.

Podobný režim Evropská komise schválila také Španělsku. V jeho případě jde o 2,9 miliardy eur.

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Oblíbené články

Témata