09. 06. 2024
|
emovio.cz logo

Autonomní jízdu již zkoušejí i tramvaje

(foto: Siemens)
(foto: Siemens)

Společnosti Siemens Mobility a ViP Verkehrsbetrieb Potsdam na konci srpna názorně ukázaly, že o autonomní jízdu může usilovat i tramvajová doprava – zatím však jen v prostoru vozovny. Na výzkumném projektu mFUND AStriD (Autonomous Tram in Depot) se kromě zmíněných dvou vůdčích společností podílejí rovněž Technologický institut v Karlsruhe (KIT), Institut pro ochranu klimatu, energii a mobilitu (IKEM) a firma Codewerk. Konsorcium všech těchto firem zahájilo výzkum plně automatizované tramvajové vozovny již v říjnu 2019, a pokud vše bude pokračovat podle plánu, bude technologie připravena k uvedení na trh v roce 2026.

„AStriD je důležitým milníkem na cestě k autonomním tramvajím. Společně s našimi partnery využíváme cenné synergie k digitalizaci vozovny a optimalizaci časově náročných posunovacích procesů. Díky automatizaci vozovny můžeme ještě lépe podporovat naše zákazníky při zajišťování udržitelného růstu hodnoty v průběhu celého životního cyklu a garantovat dostupnost,“ komentoval doposud úspěšný průběh projektu Albrecht Neumann, generální ředitel pro kolejová vozidla společnosti Siemens Mobility.

„Autonomní jízda po tramvajové trati a ve vozovně uleví našim řidičům a zvýší bezpečnost našich cestujících i ostatních účastníků silničního provozu,“ doplnil Uwe Loeschmann, generální ředitel společnosti ViP Verkehrsbetrieb Potsdam, v jejíž vozovně se celý výzkumný a vývojový projekt odehrává. „Autonomní provoz tramvají v naší vozovně se systémem AStriD otevírá možnost automatizovaného čištění, zásobování a odstavování s centrálním řízením a zvýšením bezpečnosti provozu,“ dodal.

Podle starosty města Postupim Mika Schuberta se jedná o důležitý projekt, který je velmi silně zaměřený na budoucnost. Účast hlavního města a jeho dopravního podniku na tomto projektu jasně ukazuje, jak se v Postupimi daří inovacím. Pokud se podaří tuto novou technologii v příštích letech odpovídajícím způsobem využít, mohla by dopravnímu podniku pomoci modernizovat místní veřejnou dopravu. „Proto nás těší, že můžeme jako partner projektu společnosti Siemens spolupracovat na tomto, podle našeho názoru, průkopnickém vývoji,“ uvedl Mike Schubert.

V první fázi vozovna

Při příležitosti konání mezinárodního veletrhu zaměřeného na kolejovou dopravu InnoTrans 2018 předvedly společnosti Siemens Mobility a Verkehrsbetrieb Potsdam zkušební autonomní tramvaj v reálném pouličním městském provozu na úseku postupimské tramvajové sítě. Výzkumný projekt, který z této iniciativy vzešel, je zaměřen na vývoj digitální vozovny na základě autonomního provozu tramvají bez jejich obsazení řidiči. Technická proveditelnost projektu bude demonstrována na autonomních servisních funkcích, jako je například samočinný průjezd tramvaje mycím rámem na odstavné kolejiště. Zajištění komerční životaschopnosti automatizace provozu vozovny je tak první fází zavádění autonomního řízení tramvají.

Je třeba zmínit i to, že již od úplného počátku se v rámci projektu řeší řada právních a ekonomických podmínek, které musejí být splněny, aby bylo možné schválit autonomně jedoucí tramvaje pro běžný provoz. Financování tříletého projektu zajišťuje Spolkové ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury (BMVI) v rámci Fondu modernosti (mFUND).

Pracovní balíčky

Partneři z konsorcia si rozdělili projekt do různých pracovních balíčků. Siemens Mobility vyvíjí autonomní tramvaj ve vozovně a systém řízení vozovny (YMS), který dává tramvaji příkazy k jízdě. Kromě toho spolupracuje s partnerem projektu KIT na vývoji digitální mapy, která je základem pro sledování polohy tramvaje ve vozovně.

ViP Verkehrsbetrieb Potsdam poskytl tramvaj a infrastrukturu vozovny, umožňuje přístup ke všem potřebným datům, systémům a zařízením a vyhodnocuje výsledky projektu z pohledu provozovatele vozovny.

Institut KIT pro technologie zpracování informací (ITIV) přispívá svými odbornými znalostmi v oblasti specifikace a digitalizace vozoven, automatizace procesů a identifikace potřebných dat a podporuje vývoj digitální mapy. Institut IKEM analyzuje a vyhodnocuje právní a ekonomické otázky související s projektem. Společnost Codewerk se specializuje na průmyslové systémy a mimo jiné vyvíjí software pro datovou komunikaci v železničních vozidlech. V tomto projektu Codewerk podporuje komunikaci mezi tramvají a řídicím centrem a je zodpovědný za integraci částí infrastruktury vozovny.

Fond modernosti (mFUND) Spolkového ministerstva dopravy a digitální infrastruktury (BMVI) v rámci inovační iniciativy mFUND financuje od roku 2016 v oblasti rozvoje aplikací principů Průmyslu 4.0 v dopravě výzkumné a vývojové projekty založené na datech pro digitální a síťovou mobilitu 4.0. Financování projektů je doplněno aktivním profesním propojováním zástupců z oblasti politiky, obchodu, správy a výzkumu a poskytováním otevřených dat prostřednictvím portálu mCLOUD.

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Oblíbené články

Témata