25. 07. 2024
|
emovio.cz logo

Jak na ucpaná města? Řešení je úsporné a jednoduché

Cyklisté (foto Rae Allen, CC BY 2.0)
Cyklisté (foto Rae Allen, CC BY 2.0)

Jak to udělat, aby česká, a obecně evropská města, pro všechny obyvatele příjemnější? Musíme využít současných možností, jak udělat dopravu rychlejší, přívětivější a jak chránit zranitelné – například chodce a cyklisty – vysvětluje Traian Urban, ředitel Innovation Hub East EIT Urban Mobility, iniciativy Evropského inovačního a technologického institutu (EIT).

Vy jste nedávno vydali studii, která tvrdí, že Praha a další města mohou získat přechodem k udržitelné mobilitě? Co to přesně je? 

Je to pohyb osob a zboží dlouhodobě přijatelný na sociální, ekonomické a ekologické úrovni. Tím mám na mysli dopravu, která je dostupná všem a zohledňuje potřeby obyvatel žijících ve městě – například se dostat bezpečně do cíle kombinací několika způsobů dopravy.

Traian Urban (foto EIT Urban Mobility)
Traian Urban (foto EIT Urban Mobility)

Zároveň taky aktivně řeší procesy doručování zásilek ve městě, aby bylo efektivní a co nejméně ztěžovalo pohyb městem. Z hlediska ekologického potom jde o mobilitu, která může udržitelně fungovat do budoucna bez úrovně znečištění a hluku, jak ji známe dnes. To samozřejmě znamená snižování emisí skleníkových plynů a spotřeby energie. 

Co přesně znamená kombinace několika druhů dopravy? Vždyť už dnes můžu jet tramvají, metrem a autobusem?

To jistě ano, ale z hlediska udržitelné mobility často chybí provázanost mezi jednotlivými druhy dopravy tak, aby člověk mohl z autobusu pohodlněji přestoupit třeba na vypůjčené kolo. Případně pokud je taková možnost dostupná, málo se o ní ví. Některé přestupní body mají zase horší pěší dostupnost, což snižuje atraktivitu veřejné dopravy. Málo propojené jsou i sítě pěších a cyklistických tras.

A jak by se mohlo zefektivnit doručování balíčků? Dodávky blokující chodníky asi vadí každému, těch bychom se určitě rádi zbavili. Ovšem jak na to, aby to bylo rychlé a dostupné?

Přesně tak. Nejnáročnější proces doručování je v tzv. poslední míli, tedy v závěrečné fázi, kdy se balíček doručuje ke koncovému zákazníkovi. Jednou z možností je doručování na obyčejných a nákladních kolech. Kolo je mnohem levnější než dodávka, jednodušeji se dostane skrze dopravní zácpu, a stihne tak doručit mnohem více zásilek. S tím potom souvisí výstavba menších dep ve městě, ze kterých je doručování na kole možné.

Jaké by měla mít udržitelná městská mobilita výhody? Jak by mohla pomoci v řešení problémů, před kterými dnešní města stojí? 

Každý z nás při pohybu městem řeší problémy s dopravními zácpami, parkováním nebo přílišným hlukem. V evropských městech již dnes žijí více než dvě třetiny populace a předpokládá se, že počet obyvatel ve městech a s tím spojené problémy dále porostou. Urbanizace má také vliv na změny klimatu, jelikož se ve městech koncentrují emise z domácností, firem a dopravy.

Města jsou o 2-3 teplotní stupně Celsia teplejší než okolní prostředí, což negativně dopadá na všechny obyvatele měst. Přechod k udržitelné městské mobilitě pomůže zefektivnit městskou dopravu, zmírňovat dopady klimatické změny, a tím zlepšovat život ve městech. 

Jak dosáhnout přechodu co nejefektivněji? Čemu se vyhnout, které nástroje naopak používat? A jaký by měl být přínos? 

Nejrychlejším nástrojem je podpora aktivní mobility, tedy pohybu pěšky či na kole. Je to bezemisní způsob dopravy, který navíc přispívá našemu zdraví. Poté to je podpora mobility jako služby a sdílení automobilů, aby byly dopravní prostředky co nejefektivněji využívány. Dalším nástrojem jsou inovace v doručování, aby docházelo k menší dopravní zátěži ve vytížených časech. 

Jednou z možností je také využití nových technologií, produktů a služeb ve spolupráci se start-upy, které mají velkou motivaci a často i finanční podporu pro pilotní testování svých řešení ve městech. Start-upy jsou často připraveny vyvinout za velmi rozumných podmínek řešení na míru podle potřeb konkrétních měst. 

Kolik by takový přechod stál? 

V Praze jsou potřeba dodatečné investice ve výši 261 milionů euro do roku 2030 pro dosažení cílů Zelené dohody. Na úrovni EU potřebují evropská města dodatečných 59 miliard euro. Jsou to značné prostředky, ale budou se vracet. Jenom v Praze by takové investice vytvořily čistý zisk ve výši až 531 milionů euro a na úrovni EU 103 miliard euro. Další miliardy by pak byly ušetřeny na nákladech na zdravotnictví v souvislosti s dopravními nehodami a znečištěním. 

Existují nějaká středoevropská specifika? Máte nějaká doporučení pro česká města? 

Ve spolupráci s našimi partnery se v českých městech zaměřujeme na podporu inovačních projektů a nových technologií, ať už se jedná o softwarová řešení pro zlepšování plynulosti provozu, městské mapování nebo automobilové roboty. Podporujeme také elektromobilitu a mobilní nabíjení aut.

Především se však skrze spolupráci s městy, občany, průmyslem a výzkumnými středisky snažíme měnit současné přemýšlení o dopravě ve městech. Chceme, aby byla více zaměřená na bezpečí a pohodlí chodců a cyklistů, nikoliv pouze aut. Tímto usilujeme o lepší život ve městech pro všechny. 

Traian Urban, ředitel, EIT Urban Mobility Innovation Hub East

Vystudoval politologii / mezinárodní vztahy na Universidad Complutense de Madrid a evropská studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Dr. Urban pracoval v řadě vedoucích pozic se zaměřením na inovační strategii, rozvoj podnikání a řízení projektů. Před nástupem do instituce EIT Urban Mobility působil Dr. Urban jako aktivní investor, člen představenstva a poradce malých a středních podniků a začínajících podniků, což kombinoval s akademickou výukou a výzkumnou činností. Je členem několika výborů a pracovních skupin se zaměřením na otázky komunální sféry.

EIT Urban Mobility, iniciativa Evropského inovačního a technologického institutu (EIT), orgánu Evropské unie, si klade za cíl urychlit řešení a přechod na uživatelsky orientovaný, integrovaný a skutečný multimodální přepravní systém. Jako přední evropská inovační komunita pro městskou mobilitu se EIT Urban Mobility snaží předcházet roztříštěnosti usnadněním spolupráce mezi městy, průmyslem, akademickou obcí, výzkumem a inovacemi při řešení nejurgentnějších problémů měst v oblasti mobility. S využitím měst jako živých laboratoří jejich průmysl, výzkum a univerzitní partneři názorně předvedou, jak mohou nové technologie fungovat při řešení skutečných problémů v existujících městech, a to takovým způsobem, že mohou zajišťovat přepravu obyvatel, zboží a odpadu chytřejšími metodami.

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Oblíbené články

Témata